Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

 
1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ockelbo kommun, Hemsjukvården Distriktsköterska/Sjuksköterska
Ockelbo kommun söker nu Distriktssköterska/Sjuksköterska till särskilt boende Bysjöstrand. Du arbetar i en mindre Hälso- och sjukvårdsorganisation. En fantastisk sammanhållen arbetsgrupp innehållande Distriktssköterska, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut och Undersköterska. Som sjuksköterska i Ockelbo Kommun får du jobba med patienter på särskilt boende så väl som patienter i ordinärt boende. Du ansvarar för att bedöma, planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser, läkemedelshantering, specifik omvårdnad och dokumenta...
2021-06-21 2021-07-04
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till medicinsk akutvårdsavdelning i Gävle
Arbetet per vårdlag fördelas mellan 1 sjuksköterska och 1 undersköterska. Tillsammans ansvarar man för 6 patienter på vardagar och helger. Utöver vårdlagen har vi en receptionist och en vårdplanerare. Vi strävar efter ett bra samarbete mellan olika yrkesprofessioner på avdelningen för att underlätta arbetet, säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta: • Med att göra snabba bedömningar för att upprätthålla ett högt flöde • I nära samarbete med läkare, undersköterskor, medici...
2021-06-21 2021-07-18
Sandvikens kommun, Grundskola Husvikarie/lärare, Björksätraskolan
Inför läsåret 2021/2022 söker Björksätraskolan en engagerad husvikarie/lärare till Björksätraskolan 7-9. Som husvikarie/lärare har du ett nära förhållande till eleverna på skolan, har goda ledaregenskaper och förmåga att skapa goda relationer. Du varierar dina arbetsuppgifter där du kommer att samordna vårt vikarebehov tillsammans med bitr rektorerna på skolan. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en miljö som främjar trygghet, studiero, socialmedvetenhet och självständighet. Det tillsammans skapar en grund för elevernas må...
2021-06-18 2021-07-02
Sandvikens kommun, Förskola Förskollärare, Södra förskoleområdet
Ditt uppdrag är att undervisa barn i mindre grupp under större delen av dagen. I förskolan arbetar vi tematiskt så du kommer att planera undervisningen tillsammans med de andra förskollärarna. Som förskollärare har du ett förtydligat ansvar gällande de målstyrda processerna, planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Detta arbete görs tillsammans och i nära samarbete med övriga arbetslaget. Du bidrar till ett gott arbetsklimat på förskolan och du kommer tillsammans med erfarna förskollärare att ansvara för att barnen h...
2021-06-18 2021-06-25
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Undersköterska sökes till Akutmottagningen i Gävle
Arbetet på akutmottagningen är spännande, utvecklande och mycket lärorikt. Du har stora möjligheter att påverka din arbetsplats och ditt arbete då vi dagligen arbetar med förbättringar och lyssnar in medarbetarnas synpunkter, samt provar nya sätt för att kunna erbjuda patienterna bästa tänkbara vård. På akutmottagningen arbetar du som undersköterska i team med sjuksköterskor och läkare inom olika specialiteter; kirurg, medicin, ortopedi, ögon, gyn, öron näsa hals och barn.
2021-06-18 2021-08-23
Gävle kommun, Lillhagen rektorsområde Lärare i förskoleklass till Lillhagsskolan
Som lärare i förskoleklass kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
2021-06-18 2021-06-28
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska Hemsjukvården i Österfärnebo
Patienter i hemsjukvården har rätt till en god och säker vård. Den ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Viktigt är att alla delar i vårdkedjan samverkar och att patientens egna resurser och delaktighet beaktas. Arbetet i hemsjukvården är varierande med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som till exempel såromläggningar, provtagning, akuta bedömningar, infusioner och vård i livets slut. Inskrivning för patienter i hemsjukvården sker utifrån fastställda kriterier och föregås oftast av en vårdplanering...
2021-06-18 2021-07-09
Gävle kommun, Välfärd Gävle Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen
Vi söker nu en vikarie (föräldraledighet) som studie- och yrkesvägledare till komvux på vuxenutbildningen, i ett engagerat team på åtta vägledare. Vi erbjuder ett stimulerande arbete som har nya utmaningar att hantera varje dag i en mångkulturell miljö. Som studie- och yrkesvägledare kommer du att ha enskilda vägledningssamtal, gruppinformationer, drop in, finnas på vårt info-torg samt delta i olika sammanhang för att informera om utbildning. Vi har också ett ärendesystem (Artvise) där Kundtjänst fördelar ärenden till oss varje dag genom "En vä...
2021-06-18 2021-07-02
Strategi och service Enhetschef för städ- och måltidsservice
Vi söker nu efter dig som vill ta över ansvar och utveckling för vår kost- och städfunktion. Tjänsten innebär att du har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Vi ger dig möjligheten att arbeta med både utveckling och operationell ledning samt uppföljning av städ- och måltidsservice tillsammans med teamledaren för städ samt kostekonomen. I tjänsten ingår att ha ett strategiskt perspektiv på verksamheten och arbeta med processer och kvalitetsutveckling som ett led i arbetet med ständiga förbättringar. Som enhetschef har du den övergripande...
2021-06-18 2021-07-31
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Arbetsterapeut till Andersberg Din hälsocentral
Är du arbetsterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa? I samråd med patienten görs bedömning av aktivitetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. Du gör bedömningar, förskrivning av hjälpmedel, utprovning, uppföljning enligt förskrivningsprocessen. Som arbetsterapeut gör du minnesutredningar som ett komplement till DSK och läkares bedömning/utredning. I arbetsuppgifterna ingår även bland annat att utifrån bedömning formulera utlåtanden i ärenden som gäller bostadsanpassning, sam...
2021-06-18 2021-07-18
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 10 Specialpedagog/speciallärare till Näsviken och Lunds skolor
Arbetet som specialpedagog/speciallärare innebär att ge stöd till enskilda elever eller mindre grupper av elever samt konsultativt stöd gällande handledning till lärare och övriga pedagoger. Som stöd för enskilda elever samarbetar du med lärare och träffar elever och föräldrar i planeringssamtal. Du upprättar handlingsplaner och åtgärdsprogram i samarbete med lärare, elever och vårdnadshavare Du stödjer lärarna när de gör pedagogiska utredningar och kartläggning av elevers stödbehov. Du blir en viktig del i skolans elevhälsoteam som består av...
2021-06-18 2021-07-30
Gävle kommun, Välfärd Gävle Enhetschef till korttidshem för barn och ungdom LSS
Du har fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du har ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ansvarar för planering, styrning, ledning och utveckling av verksamheten utifrån politiskt satta mål och andra styrdokument. Som enhetschef ska du vara påläst och uppdaterad om verksamhetens gällande lagar, avtal föreskrifter, riktlinjer och policys. Du är trygg i din roll som förebild, är väl grundad i och bärare av Gävle kommuns värdegrund. Du är väl insatt i LSS lagstiftningen och barnkonventionens intentioner och har kunskap samt er...
2021-06-18 2021-07-04
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Infektionsavdelningen i Gävle
Som sjuksköterska på infektionsavdelningen i Gävle erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande områden. Du är arbetsledare för ditt vårdlag och samordnar både medicinska och omvårdnadsfrågor i team med läkare, andra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. På avdelningen finns även stödfunktioner som koordinator, vårdenhetschef, biträdande vårdenhetschef och chefssekreterare, som är behjälpliga i det dagliga arbetet och i den mer långsiktiga planeringen. För oss ...
2021-06-17 2021-08-01
Gävle kommun, Bemanningsenheten Arkivarie
Som vikarierande arkivarie vid Gävle kommunarkiv kommer du att ordna och förteckna arkiv, ge råd och stöd till kommunens olika förvaltningar, svara på förfrågningar från kunder som i vissa fall innebär kvalificerad ärendehandläggning med bl.a. sekretessbedömningar. Du tjänstgör i planerade pass i vår forskarsal och medverkar i vår programverksamhet. Vid behov kommer du att vara delaktig i vårt pågående arbete med informationshanteringsplanen för Styrning och stöd och med att införa processorienterad arkivredovisning i kommunen. Det innebär met...
2021-06-17 2021-07-01
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i biologi
Undervisning i biologi på grundläggande nivå. I anställningen ingår undervisning på förskollärarprogrammet, grundlärar- och ämneslärarprogrammet, folkhälsostrategprogrammet, samt fristående kurser. I anställningen kan även ingå att bedriva handledning och examination på grundläggande nivå på såväl svenska som engelska. Du deltar i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete. Därutöver ingår administrativt arbete, samverkan och internationalisering. Undervisning sker dels på campus och dels på distans. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arb...
2021-06-17 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Psykolog till Strömsbro Din Hälsocentral
Arbetet innebär att ansvara för psykologiska bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet. Vid Strömsbro Din hälsocentral tillhör utmattningssyndrom, ångest och depressioner med lindrig och måttlig svårighetsgrad de vanligaste sökorsakerna. Patientgruppen är personer över 18 år. Hos oss får du: - Regelbunden handledning - Möjlighet att planera ditt dagliga arbete - Gott samarbete med övriga professioner på hälsocentralen - För dig som är sökande PTP har vi PTP-programmet - Veckovisa kolleg...
2021-06-17 2021-07-16
Högskolan i Gävle Samordnare med inriktning mot utbildning på grundnivå och avancerad nivå
I rollen som samordnare vid Ledningskansliet arbetar du såväl mot högsta ledningen som mot Högskolans kärn- och stödverksamhet. I uppdraget ingår omvärldsbevakning och samverkan med aktörer utanför högskolan, liksom deltagande i relevanta nätverk, nationellt och internationellt. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att inom verksamhetsområdet: - Planera, driva och/eller koordinera processer och projekt - Självständigt och i samarbete med andra bereda och handlägga ärenden - Genomföra utredningar på uppdrag av rektor, förvaltningschef och U...
2021-06-17 2021-08-08
Hofors kommun, Lillåskolan 1 Lärare till Lillåskolan årskurs F-3
Vi söker en tydlig pedagog som aktivt vill vara med och utforma en skola för framtiden. Som pedagog hos oss kommer du att vara en av de nyckelpersoner som konkret och strategiskt arbetar för att alla våra elever ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.
2021-06-16 2021-06-30
Region Gävleborg, Forskning och samhällsmedicin Forskningshandledare till Centrum för forskning och utveckling
Nu söker vi dig med stort intresse för forskning och utveckling, som är intresserad av en tjänst som forskningshandledare i vårt team. Som forskningshandledare har du en nyckelroll i vårt uppdrag att förbättra och utveckla vår förmåga att stödja forskningen i regionen. Du kommer att arbeta med ett tvådelat uppdrag där den ena delen ligger på att forma, stärka och utveckla arbetet med att identifiera och kommunicera relevanta utlysningar för Region Gävleborgs forskningsaktiva medarbetare. Den andra delen fokuserar på att stärka arbetet kring ...
2021-06-16 2021-07-11
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Operationssjuksköterska till VO Anestesi i Hudiksvall
I din roll som operationssjuksköterska kommer du verka inom ditt specialistområde med sedvanliga arbetsuppgifter. Du kommer arbeta med patienter inom alla åldersgrupper.
2021-06-16 2021-07-25
Region Gävleborg. Legitimerad Barnmorska till Förlossningen i Hudiksvall
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och har intresse av att jobba med kvinnosjukvård. Du kommer att arbeta som barnmorska på vår förlossning samt med rotation till BB där vi arbetar med vård av kvinnor och nyfödda barn. Dag-, kväll- och nattjänstgöring ingår i tjänsten. Fast individuellt schema tillämpas i TimeCare.
2021-06-16 2021-08-22
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till dagvårdsmottagningen, Hudiksvalls
I rollen som sjuksköterska på dagvårdsmottagningen (medicinmottagningen) på Hudiksvalls sjukhus får du arbeta i en mindre arbetsgrupp. Arbetsuppgifterna består i att ge behandlingar till patienter som besöker vården dagtid. Dagvården behandlar patienter från ett antal olika verksamhetsområden (bla. internmedicin, reumatologi, neurologi, gynekologi, onkologi, mm mm), varvid ditt arbete blir varierat och du behöver lära dig mycket. Arbetstempot och inlärningstempot är högt. Du har ett stort eget ansvar och behandlar flera patienter samtidigt. D...
2021-06-16 2021-07-10
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till Dialysmottagning, Hudiksvall
Dialys är ett spännande område i ständig utveckling där samspelet mellan medicinsk teknik och omvårdnad är en stor del av vardagen. Vi möter våra patienter flera gånger per vecka och skapar långvariga vårdrelationer där vi arbetar för att patienten ska få största möjliga livskvalitet genom att anpassa dialysbehandlingen efter individens behov. Dialyspatienter får vanligen behandling tre till fyra gånger per vecka och varje behandling tar fyra till fem timmar. Till oss kommer patienter med nedsatt njurfunktion och patienterna kan vara både aku...
2021-06-16 2021-07-06
Hofors kommun, Lillåskolan 1 lärare mot fritidshem, Lillåskolan
Du kommer arbeta utifrån fritidshemmets styrdokument där du ska planera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Du uppskattar att arbeta tillsammans i arbetslag. Du ser och förstår att vi strävar efter att skola och fritidshem ska komplettera varandra. Vi ser gärna att du är intresserad av friluftsliv, musik, dans och drama. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och du är en positiv och tydlig ledare, som har förmåga att lägga fokus och energi på sådant som går att påverka.
2021-06-16 2021-06-30
Gävle kommun, Välfärd Gävle Leg sjuksköterska till Hemsjukvården
Som sjuksköterska arbetar du förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Du ansvarar för bedömningar, dokumentation och registrering i olika kvalitetsregister. I ditt dagliga arbete handleder du studenter och omvårdnadspersonal. Du inspirerar och motiverar omvårdnadspersonalen att ta ansvar för omvårdnadsarbetet och delegerade arbetsuppgifter och följer upp planerade och utförda insatser. Som sjuksköterska har du ett stort ansvar i att bidra till att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
2021-06-16 2021-07-16
1 2 3 4 5 6 7 >