Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

 
1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Gitarrpedagog Kulturskolan
Vi på Kulturskolan i Gävle söker en gitarrpedagog som brinner för att vägleda och inspirera barn och ungdomar i musikens värld. Vårt mål är att erbjuda meningsfulla aktiviteter för våra elever och vi söker dig som delar vår vision. Kom och hjälp oss göra Gävles musikliv tillgängligt för alla! Som en del av vårt team får du möjligheten att forma och inspirera nästa generation musiker, samtidigt som du aktivt bidrar till att skapa en inkluderande och positiv mötesplats för barn och unga. Som gitarrpedagog kommer du att både undervisa i grupp oc...
2024-04-12 2024-04-28
Hofors kommun, underrubrik Områdeschef vård och omsorg
Socialnämnden genomför en omorganisation och i och med det inrättas tjänsten som områdeschef för vård och omsorg. Du kommer att vara med och bygga upp och implementera den nya organisationen. Vi söker dig som vill vara med att leda en verksamhet som är i ständig utveckling. Din roll innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du kommer att ansvara för enhetschefer inom äldreomsorg, sjuksköterske- och rehabteam samt LSS och psykiatri. I uppdraget ingår också rollen som verksamhetschef HSL. Vi är glada över att bygget av vårt nya äld...
2024-04-12 2024-04-28
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare i Hem och konsumetkunskap
Lockas du av att utmana och stötta elever så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra! Då är det här ett jobb för dig! Kom och gör Gävles framtid tillsammans med oss på stora Sätraskolan. Som lärare i åk. 6-9 i hem- och konsumentkunskap på stora Sätraskolan kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna kan det komma att ingå mentorskap. Du utmanar och ...
2024-04-12 2024-04-28
Lantmäteriet, UIT Systemtekniker Datacenter, Gävle
Som systemtekniker hos oss kommer du att arbeta i vårt team Server och lagring. Teamet tillhör verksamheten Datacenter som svarar för drift, underhåll och utveckling av server-, lagring- och kommunikationsplattformar. Vi arbetar agilt enligt moderna arbetssätt och DevOps, vilket innebär att du kommer att ha eget ansvar och befogenheter. Rollen som systemtekniker omfattar design, utveckling och drift av Lantmäteriets server- och lagringsplattform för IT-infrastruktur och IT-applikationer. Du kommer att spela en viktig roll i utvecklingen för...
2024-04-12 2024-05-05
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Tandreglering & Barntandvård Tandhygienist/tandsköterska till Specialisttandvården Ortodonti i Hudiksvall
Som medarbetare hos oss arbetar du i team med ortodontist och ortodontiassistent, men även med självständigt patientarbete. Övriga arbetsuppgifter som receptionsarbete, patient-/klinikadministration och sterilarbete ingår också.
2024-04-12 2024-05-03
Gävle kommun, Myndighetskontoret Biståndshandläggare LSS och biståndshandläggare Socialpsykiatri
Som biståndshandläggare för våra målgrupper är ditt främsta uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om behov av stöd och insatser. Du arbetar även med rådgivning, planering, samordning samt uppföljning av besluten i nära samarbete med övriga biståndshandläggare samt med andra aktörer både internt och externt. Vi söker en biståndshandläggare för all handläggning inom Socialtjänstlagen (SoL) för enhetens målgrupper. På enheten handlägger vi målgruppen Socialpsykiatri samt LSS. Det innebär att som biståndshandläggare inom lagrummet SoL så kom...
2024-04-12 2024-04-30
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Tandreglering & Barntandvård Ortodontiassistent/tandsköterska till Specialisttandvården Ortodonti
Som medarbetare hos oss arbetar du i team med ortodontist och ortodontiassistent, men även med självständigt patientarbete. Övriga arbetsuppgifter som receptionsarbete, patient-/klinikadministration och sterilarbete ingår naturligtvis också. Den långsiktiga planen är att du senare kan utbilda dig till ortodontiassistent om du inte redan har den kompetensen.
2024-04-12 2024-05-03
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare i Textilslöjd
Lockas du av att utmana och stötta elever så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra! Då är det här ett jobb för dig! Kom och gör Gävles framtid tillsammans med oss på lilla- och stora Sätraskolan. Som lärare i textilslöjd för årskurs 3-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap. Tillsammans med andra pedagog...
2024-04-11 2024-04-28
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare i Spanska
Som lärare för åk. 6-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du stödjer och utmanar eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra ped...
2024-04-11 2024-04-28
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Finansiella utredare till Regionala utredningsenheten i Gävle
Som finansiell utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna finansiella utredningar i pågående förundersökningar gällande olika typer av grova brott. Du kommer att biträda med din expertis inom finansiella delar av andra utredningar där du kommer att arbeta i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Finansiella utredare är delaktiga i hela utredningskedjan, från att ärendet kommer in till polisen till att det slutredovisas till åklagare. I tjänsten ingår uppdraget att föredra ditt arbete för förunde...
2024-04-11 2024-04-24
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Specialpedagog, Elevhälsan
Elevhälsan är en verksamhet inom Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans uppdrag är att främja och förebygga hälsa och bidra till att skapa lärande miljöer som ger barn och elever förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Specialpedagogrollen i grundskolan innebär att: - Handleda personal och vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare...
2024-04-11 2024-04-26
Sandvikens kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Danslärare till kulturskolan
Att under ordinarie danslärares föräldraledighet fortsätta utveckla dansverksamheten för barn och unga på kulturskolan. Dansundervisningen handlar både om att möta elever i grundskolan via Kulturlöftet och att utveckla vår frivilliga verksamhet genom kurser i olika dansstilar för barn och ungdomar från 3 år och uppåt. Bland arbetsuppgifterna kan även undervisning inom "Dans för hälsa" och dans för barn med funktionsvariationer komma att ingå. Du kommer att samarbeta med kollegor både inom och utanför ditt eget ämnesområde och aktivt delta i utv...
2024-04-11 2024-05-05
Region Gävleborg Biträdande vårdenhetschef barn- och ungdomsmottagningen
I uppdraget som biträdande vårdenhetschef arbetar du i nära samarbete med vårdenhetschef och är ersättare vid dennes frånvaro. Tjänsten kommer initialt att vara 50 % chefsuppdrag och upp till 50 % klinisk tjänstgöring, alternativt annat sidouppdrag inom barn och ungdomssjukvården, beroende på erfarenhet och kompetens. Ditt chefsuppdrag kommer innefatta personalansvar för ett tiotal medarbetare. Tjänsten innebär daglig överblick, styrning och ledning, vilket innebär närvaro under dagtid för att underlätta personalens behov av organisatoriska ...
2024-04-11 2024-05-05
Region Gävleborg, VO Kirurgi Undersköterska till kirurgavdelning
Du ska självständigt kunna arbeta med att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. I dialog med patient/närstående ger du stöd för optimal delaktighet och eftersträvar en personcentrerad vård. Du arbetar i team med sjuksköterska i vårdlag och samverkar med andra undersköterskor, sjuksköterskor och du samverkar även med fysio- och arbetsterapeut. Du är delaktig och ansvarar för att arbeta mot verksamhetens mål. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att • ge stöd vid personlig hygien • ge stöd i måltidssituation (kost och ...
2024-04-11 2024-05-05
Region Gävleborg, VO Kirurgi Sjuksköterska till kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA
Som sjuksköterska hos oss på KAVA är du omvårdnadsansvarig för sex patienter och du arbetar tillsammans med en undersköterska. I varje vårdande team runt patienten finns även en avsatt läkare. Vi har även nära samarbete med arbetsterapeuter och fysioterapeut. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med • att arbetsleda det vårdlag du ansvarar över • att samordna medicinska- och omvårdnadsfrågor • läkemedelsutdelning • rondarbete • basal omvårdnad. Hos oss får du • sex veckors individuellt anpassad introduktion • möjlighet a...
2024-04-11 2024-05-19
Gävle kommun, Vallback rektorsområde Lärare åk 1-3 och åk 4-6 till Hemlingborgs skola
Vill du vara delaktig i elevers lärande och utveckling? Lockas du av att inspirera, utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Bra! Då är det här ett jobb för dig! Kom och gör Gävles barns framtid tillsammans med oss. Som lärare på Hemlingborgs skola för åk 1-3 och 4-6 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina k...
2024-04-11 2024-04-30
Region Gävleborg, VO Kirurgi Undersköterska till kirurgavdelning 112K
Du ska självständigt kunna arbeta med att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. I dialog med patient/närstående ger du stöd för optimal delaktighet och eftersträvar en personcentrerad vård. Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att • ge stöd vid personlig hygien • ge stöd i måltidssituation (kost och vätska) • se till att patienten får behövlig aktivitet för att förebygga postoperativa komplikationer • identifiera samt dokumentera risker kopplat till trycksår, fall och undernäring • kontrollera, värdera och dokumentera...
2024-04-10 2024-05-12
Region Gävleborg, VO Kirurgi Sjuksköterska till kirurgavdelning 112K
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande arbeten med akuta och planerade patienter. Du är arbetsledare för ditt vårdlag och samordnar både medicinska- och omvårdnadsfrågor i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som stöd har du även enhetens specialistsjuksköterska och vårdplanerare. Vårdlaget ansvarar över sex patienter. Utöver arbetet i vårdlaget förväntas du även att som medarbetare bidra till enhetens utvecklingsar...
2024-04-10 2024-05-12
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Kurator till ungdomsmottagningen
Är du kurator och vill jobba med tidiga insatser på primärvårdsnivå för att minska eller förhindra psykisk ohälsa? Då vill vi ha dig i vårt team! Arbetet består av psykosocialt stöd och behandlingsarbete för målgruppen ungdomar 13-23 år. Vi arbetar i samverkan med barnmorskor och läkare på ungdomsmottagningen samt med ungdomens nätverk och andra vårdgrannar. Den psykosociala verksamheten på ungdomsmottagningen har uppdraget som första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa för åldersgruppen 13-17 år. Telefonrådgivning och bedömning...
2024-04-10 2024-05-01
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare åk 7-9 till Stora Sätraskolans autismgrupp
Vill du vara delaktig i elevers lärande och utveckling? Gillar du att se elever växa och utvecklas? Är du en flexibel, strukturerad och pedagogisk lärare som är van vid att ta stort ansvar och bra på att bygga förtroendefulla relationer? Bra, då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker nu två lärare, till höstterminen 2024. Tjänsterna är ett vikariat och en tillsvidare anställning. Kom och gör Gävles barns framtid med oss. Som lärare för åk 7-9 i autismgruppen kommer du arbeta med undervisning i gruppen samt ansvar för kartläggning, planeri...
2024-04-10 2024-04-24
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare årskurs 3-5 till Lilla Sätraskolan
Vill du vara delaktig i elevers lärande och utveckling? Lockas du av att utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever? Bra! Då är det här ett jobb för dig! Vi söker nu lärare inom sv/so och inom ma/no/teknik. Kom och gör Gävles barns framtid tillsammans med oss. Som lärare för åk 3-5 kommer du arbeta med undervisning inom sv/so eller ma/no/teknik. Du kommer att ansvara för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande m...
2024-04-09 2024-04-23
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare inriktning fritidshem till Lilla Sätraskolan
Du kommer att ansvara för planering och undervisning i fritidshemmet. I arbetet ingår planering, genomförande och utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån en pedagogisk, social och fysiskt tillgänglig lärmiljö.
2024-04-09 2024-04-23
Gävle kommun, Sätra rektorsområde Lärare inriktning fritidshem med utökat ansvar till Lilla Sätraskolan
Tillsammans med förste lärare och rektor kommer du att vara en viktig del i att driva och leda verksamheten framåt. I arbetet ingår planering, genomförande, schemaläggning, undervisning på fritidshemmet och utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetet ingår även skola24, inköp och måltidsbeställningar med mera. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och...
2024-04-09 2024-04-23
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Som verksamhetsutvecklare är du förvaltningsledningens stöd i att föra verksamheten framåt i aktuella utvecklingsprocesser. Du arbetar nära förvaltningens chefer men även tillsammans med andra verksamhetsnära nyckelfunktioner och medarbetare. Du verkar inom hela förvaltningens område samt i vissa kommunövergripande frågor. Specifikt för denna tjänst är att du har ett extra fokus på utvecklingsarbetet inom beroendevård och ekonomiskt bistånd. Verksamhetsutvecklarna inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med såväl strategiska som ...
2024-04-09 2024-05-01
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Tandreglering & Barntandvård Klinikchef till Specialisttandvården Ortodonti och Pedodonti
Som klinikchef jobbar du för klinikernas helhet och överenskomna mål. Du har ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Utifrån förutsättningar på kliniken, kan du del av din tid arbeta kliniskt. Till din hjälp har du teamchefer som verkar på daglig basis och ansvarar för bemannings- och medarbetarfrågor och du rapporterar till bolagets VD. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för att utveckla verksa...
2024-04-09 2024-04-23
1 2 3 4 5 6 7 >