Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

 
1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Externt förbund Vafab VafabMiljö söker maskinförare
Du kör våra lastmaskiner, grävmaskiner och sorteringsmaskiner i samband med lastning, lossning och omlastning av material på våra avfallsanläggningar. Du arbetar också med kvalitetssäkring, vilket innebär sortering och bearbetning av olika materialslag. På Vafabmiljö ser vi avfallet som en resurs i den cirkulära ekonomin och du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta mot detta på ett professionellt och effektivt sätt. Det ingår även daglig tillsyn och ibland reparation/underhåll av maskinutrustning. Du ingår i ett roterande arbetslag och vi...
2023-09-27 2023-10-11
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Trum- och slagverkslärare till Västerås Kulturskola
Du kommer att undervisa i trummor och slagverk, både enskilt, i par och i grupp, med elever från 7 till 20 år. Blåsorkester och musikkår ingår förutsatt att du har den kompetensen. Om du saknar orkesterkompetens eller av annan anledning bara är intresserad av del av tjänsten kan vi eventuellt ha möjlighet att dela upp den på flera lärare, så tveka inte att söka. Men vi ser helst att du kan ta allt. I tjänsten ingår även att delta i Kulturskolans olika framträdanden och konserter, institutionsansvar och gemensamma möten med kollegor. Tjänsten ...
2023-09-26 2023-10-10
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Avdelningschef till Familjecentrum
Som avdelningschef jobbar du nära enhetschefen med helheten i verksamheten. Då tjänsten är relativt ny kommer du tillsammans med enhetschefen ha möjlighet att utforma rollen utifrån verksamhetens behov. Du har personalansvar för 14 medarbetare på olika arbetsplatser i de västra stadsdelarna. Medarbetarna har hög kompetens och engagemang samt jobbar i tvärprofessionella team. I ditt ledarskap jobbar du coachande med tillit och lyhördhet. Vi befinner oss verksamhetsmässigt i en utvecklingsfas och vi vill fortsätta ta vara på allt det som fungera...
2023-09-25 2023-10-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till förskolan Norrängen
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper dem att utveckla språk och socialt samspel, genom lek och rörelse, kreativt skapande och ger möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2023-09-25 2023-10-09
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlingsassistenter till Jonasborgsvägen
Som behandlingsassistent ansvarar du för att utreda och kartlägga vad klienterna har för fortsatt behov av hjälp- och stödinsatser. I arbetet ingår samverkan med andra professioner, och att dokumentera, rapportera och följa upp ärenden. Arbetet på Jonasborg bedrivs utifrån ett rehabiliterande och behandlande förhållningssätt där personalen och klienten har ett nära samarbete för att uppnå de individuella målen för klienten. Du kommer ingå i ett arbetslag som har erfarenhet och kunskap inom området. Tillsammans med individen kommer du utifrån ak...
2023-09-22 2023-10-06
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Biträdande socialsekreterare till barn och ungdom
Du kommer i den här rollen få möjlighet att vara en del av handläggningen av ärenden på barn och ungdom. I ditt uppdrag som biträdande socialsekreterare är du delaktig i det sociala arbetet som görs på arbetsplatsen och du bistår socialsekreteraren med såväl administrativt stöd genom dokumentation och handläggning samt möten med klienter. Du har ingen delegation, vilket innebär att du inte självständigt kommer att fatta några beslut men är en viktig del i arbetet och kommer att få vara med i dialogen av beslutet. Du kommer också att delta på mö...
2023-09-22 2023-10-15
Västerås stad, Stadsledningskontoret Registrator till mark och exploatering
I den här helt nya rollen får du som registrator möjlighet att utveckla och fördjupa dig inom mark- och exploateringsärenden. Dels har du ett nära samarbete med kollegor på kanslienheten där du arbetar med bland annat registrering, diarieföring och arkivering i vårt dokument- och ärendehanteringssystem, men din roll kommer i huvudsak att handla om ärenden kopplat till mark- och exploateringsenheten. Du kommer att registrera allmänna handlingar som förkommer i kanslienhetens processer, och handlingar kopplat till mark- och exploateringsärenden...
2023-09-22 2023-10-19
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog till Dingtunaskolan
I rollen som resurspedagog kommer du vara en viktig vuxen för våra elever. Du kommer att vägleda, handleda och stötta elever både enskilt och i mindre grupp i lärstudion, klassrummet och på fritids. I tjänsten kan du komma att vara en viktig länk mellan klassläraren och eleven genom att hela tiden följa upp elevens skolarbete och samarbeta med klassläraren. Efter skoldagen följer du med till fritids och är behjälplig i de aktiviteterna som sker där. Du kommer att ingå i den organiserad rastverksamhet och förebyggande arbete för att minska samt...
2023-09-21 2023-10-05
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Ledsagare till stöd och service i Skultuna
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en ung kille i Skultuna. Att arbeta som ledsagare innebär att du ger en annan människa stöd att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet, med målet att personen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Ledsagningen ska vara individuellt utformad och därför är det viktigt att du som ledsagare är flexibel och arbetar utefter det beslut som finns och är lyhörd för kundens behov. Är du en person som med erfarenhet av Down syndrom och alternativ kommunikation/bildstöd? Då kanske du är personen vi söker...
2023-09-21 2023-10-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Vallbyskolan
Som fritidsledare på Vallbyskolan arbetar du under skoltid i vår lilla undervisningsgrupp. I denna grupp finns elever som behöver extra stöttning och du som fritidsledare kommer vara ett viktigt komplement tillsammans med lärare och lärarassistent i detta arbete. Under eftermiddagarna arbetar du på fritids. Du ingår i fritidshemmets arbetslag och tillsammans med kollegor, elevhälsa och ledning utvecklar vi verksamheten. Teamet består av 6 personer på fritids och vi arbetar efter 3-veckorshjul som innebär veckovisa samarbeten med elevhälsoteamet...
2023-09-20 2023-10-04
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Logoped till Centrala elevhälsan
I arbetsuppgifterna ingår det att förse elevhälsoteam och skolpersonal med verktyg för att stärka språkutvecklingen hos stadens elever. Det kan handla om kompetensutveckling kring språklig sårbarhet, språkutvecklande arbetssätt och AKK. Du implementerar anpassningar, åtgärder och använder kompensatoriska hjälpmedel för språk-, läs- och skrivförmåga. Vid behov är du i kontakt med externa aktörer som till exempel logopedmottagning och habilitering. Du har ett nära samarbete med dina kollegor, totalt blir ni tre logopeder som bidrar med kreativa ...
2023-09-18 2023-10-02
Västerås stad, Stadsledningskontoret Praktikplats hos Europa Direkt Västerås
Under din praktik hos oss så kan du bland annat få: • Skapa innehåll till våra sociala medier och nyhetsbrev • Hjälpa till att ta fram material och arrangera evenemang som till exempel föreläsningar, workshops, utställningar, konferenser m.m. • Omvärldsbevaka EU-frågor • Ev. föreläsa på skolor och fritidsgårdar
2023-09-15 2023-10-15
Västerås stad, Externt förbund Vafab VafabMiljö söker försäljningschef
Vi söker dig som vill lyfta vår marknads- och försäljningsverksamhet liksom våra medarbetare till nya nivåer. Samtidigt som du är en aktiv och nära ledare och chef driver du affärer och affärsutveckling. Du ansvarar för ledning och utveckling av enhetens verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Du är med och bygger upp en försäljningsorganisation med hög kvalitet och service i kundmötet samtidigt som du utvecklar nya arbetssätt, rutiner och processer. Du följer upp och förvaltar verksamheten i enlighet med mål och strategier och medver...
2023-09-15 2023-10-08
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Avtalscontroller till Fastighetsenheten
Som avtalscontroller har du en avgörande roll i att hantera och optimera våra ramavtal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: • Du hanterar processen kring våra ramavtal och har god översikt för att kunna vidta proaktiva åtgärder innan avtal löper ut. Genom att ha en djup förståelse för avtalens detaljer och tidsramar kan du agera proaktivt under avtalsperioden och på så sätt säkerställa att avtalsvillkoren efterlevs samt upprätthålla goda avtalsrelationer. • Du kontrollerar och analyserar flödet av fakturor och volymer för att agera ...
2023-09-15 2023-10-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Ormkärrskolan
Som biträdande rektor har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 35 medarbetare inom grundskolan. Dina arbetsuppgifter kan komma att anpassas efter din kompetens, erfarenhet och intresse. Du kommer att delta i samverkan inom EHT där rektor leder arbetet. Rektor har det övergripande ansvaret för hela skolan och för den anpassade grundskolan. Du kommer att i ett nära samarbete bidra till helheten och leda skolan framåt. Vi uppskattar att du i ditt uppdrag är lösningsfokuserad och har förmågan att lyfta och stärka dina medarbetare att nå g...
2023-09-15 2023-10-01
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektledare inom infrastruktur med inriktning gata
Projekten inom gata varierar i omfattning och kan vara både om- och nybyggnation. Som projektledare ansvarar du för hela projektens förlopp från planering och projektering till färdigställande för att avsluta med överlämning till driftavdelningen. Du granskar och säkerställer att arbetet genomförs på bästa sätt med hög kvalitet. Under genomförandet arbetar du aktivt tillsammans med olika aktörer som ledningsägare, projektörer, byggledare och entreprenörer. Du har stor nytta av din förmåga att skapa goda relationer. I uppdraget ingår det ekonomi...
2023-09-11 2023-10-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare eller specialpedagog till Vallbyskolan vikariat
Som speciallärare har du en betydelsefull roll i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i klass och i grupp men även enskilt. Du representerar elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i att identifiera elevens behov. Du följer upp extra anpassningar, kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram som genomförs i olika klasser tillsammans med lärare och samarbetar med rektor och övriga medarbetare från elevhälsan. Du kommer att ha ett nära samarbete med vårt EHT-team. Du har en god förmåga att ...
2023-09-08 2023-09-29
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetschef för förskoleverksamheten i Västerås!
Du behöver ha en bra dialog och ett gott samarbete med många kontaktytor såsom förvaltningar, myndigheter och externa verksamheter som arbetar med barn och unga. Vi samverkar även tätt med grundskolan och behöver ha ett helhetsperspektiv och en gemensam bild i det vi gör. Att vidareutveckla verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet för en likvärdig förskola är ett av målen som vi ser för tjänsten. Vi ser också att du som får tjänsten är med i Västerås stads gemensamma mål för att fler elever ska klara grundskolan och slutföra en gymna...
2023-09-08 2023-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Nu söker vi lärare år 1-6 till KSU!
Ditt huvuduppdrag kommer att vara undervisning för elever i årskurs 1-6 fördelade i mindre inlärningsgrupper. Du ansvar för dina egna ämnen men i nära samarbete med dina kollegor i gruppen, vårdnadshavare och olika instanser som verkar kring eleven. Vi arbetar med individuella mål och planeringar för varje elevs unika förutsättningar, och vi behöver ofta tänka utanför boxen när det gäller att anpassa både material och sätt att undervisa. Utöver dem sedvanliga arbetsuppgifterna som lärare hos oss kommer du även behöva vara flexibel som i din ro...
2023-09-06 2023-09-27
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Emausskolan
Ditt uppdrag som skolsköterska är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. EMI har tagit fram ett årshjul som du följer, det styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever skall triva...
2023-09-05 2023-10-01
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Förskollärar- eller lärarstudent? Välkommen till Vikarieförmedlingen!
Du som är förskollärarstudent ges i första hand möjlighet att arbeta inom förskola. Förskolan ansvarar för det pedagogiska arbetet och du blir ett viktigt stöd i deras arbete. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och skilja sig mellan arbetsplatser. Ibland kan du arbeta i barngrupp och ibland kan du få mer praktiska arbetsuppgifter. Om du är lärarstudent ges du möjlighet att samla på dig goda erfarenheter som lärarvikarie. Du täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar fö...
2023-09-01 2023-12-17
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Vi söker socionomer för spännande uppdrag hos oss på mottagningen barn och ungdom!
Vi söker dig som vill arbeta som handläggare på mottagningen men vi söker även 2 handläggare som kommer ha ett riktat uppdrag mot unga lagöverträdare. Just nu sker det ett utvecklingsarbete på socialtjänsten utifrån den samhällsutveckling som sker och där förvaltningen har fokus på tre målgrupper, prekriminella barn och ungdomar, barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och psykiatrisk problematik och barn och ungdomar som är placerade i jour och familjehem. • Som socialsekreterare på mottagningen är du familjernas första kontakt med s...
2023-08-28 2023-09-27
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Timvikarier till Stöd & service i Skultuna
Tillsammans jobbar våra boendestödjare med att motivera och vägleda den enskilde till ökad aktivitet, delaktighet och självständighet. Vi ser till det friska hos varje person och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag och god livskvalitet. Du stöttar i vardagliga rutiner och uppgifter, ger individuell omsorg och uppmuntrar till att våra boende förverkligar sina personliga intressen. Förvänta dig en arbetsplats med många skratt, intressanta historier och nya vänner. Arbetstiden är schemalagd med tjänstgöring, dag, kvällar och helger....
2023-08-28 2023-10-25
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker barnskötare och elevassistenter för timanställning
Rollen som elevassistent innebär att du i huvudsak arbetar inom grundskolan vilket även inkluderar förskoleklass och fritidshemsverksamhet. För dig som specifikt är intresserad av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd finns anpassad grundskola och särskilda undervisningsgrupper som möjliga arbetsplatser. Som elevassistent stöttar du oftast en enskild elev eller en grupp elever i deras skoldag. Du stöttar eleven i de situationer som kan upplevas och vara jobbiga för denne. Arbetsuppgifterna varierar utifrån elevens behov, exempelvis ka...
2023-07-28 2023-10-29
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Vikarieförmedlingen söker lärarvikarier till Västerås Stads skolor
Som lärarvikarie täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar för en hel klass och kan undervisa i ett eller flera ämnen. Vikarieuppdraget innebär att du kan få följa den ordinarie lärarens planering av lektionsinnehållet eller själv ansvara för att planera undervisningen och innehållet. Till din hjälp har du andra lärare som arbetar på skolan. I uppdraget som lärarvikarie kan även uppgift som rastvakt förekomma både inomhus och utomhus. Som vikarie har du en viktig roll, du medverkar t...
2023-07-28 2023-10-29
1 2 >