Naturvårdshandläggare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsens naturvårdsenhet hanterar bland annat ärenden om terrängkörning både på barmark och snö samt dispenser i skyddade områden. Eftersom nuvarande handläggare under en period delvis får nya arbetsuppgifter behöver vi förstärka personalstyrkan inom dessa områden.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna handlar om en mängd frågor som är knutna till motorfordonskörning i naturen och de möjligheter och problem som detta kan föra med sig. Västerbottens län är stort och sträcker sig från kust till fjäll, vilket innebär många varierade frågor inom området. Exempel på frågor som vi hanterar är dispenser från förbudet att köra på barmark, vapentransport på motorfordon, tillfälliga snöskoterförbud, tillsyn med mera.
I arbetsuppgifterna ingår också att handlägga övriga på enheten förekommande ärenden som till exempel ansökningar om dispens för verksamhet i naturskyddade områden.

Kvalifikationer

Vi vill att du
• har en för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning inom t.ex. biologi eller andra naturvetenskapliga ämnen
• har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
• har körkort för bil
• har goda kunskaper och erfarenhet av arbete med GIS.

Det är meriterande om du har
• erfarenheter av likartade arbetsuppgifter
• kunskaper om och erfarenhet av relevant lagstiftning såsom miljöbalken och terrängkörningslagstiftningen
• insikt i de regionala förhållandena i länet samt rennäringens förutsättningar.

Dina personliga egenskaper är viktiga.

• Vi ställer krav på du har ett utåtriktat arbetssätt.
• Vi vill att du är drivande och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer.
• Vi vill att du är strukturerad och resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2022-12-31

Allmän visstidsanställning. Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2021-08-01.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   112-5958-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.