Klimatanpassningssamordnare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning bildades 2016 som en gemensam förvaltning för kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken. Sandviken är värdkommun, det vill säga nämndens och förvaltningens säte. Förvaltningen har bland annat i uppdrag att hantera en strategisk och hållbar samhällsplanering där klimatanpassningsfrågor är av stor betydelse.

Som medarbetare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning arbetar för en långsiktigt hållbar och god livsmiljö för invånarna i den tre kommunerna med sammanlagt 53 000 invånare.
Du har i detta arbete chans att få vara delaktig och bidra till utvecklingen av en attraktiv arbetsgivare för drygt 90 medarbetare.

Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner
- semesterväxling
- årsarbetstid
- friskvård till förmånligt pris
- hälsofrämjande aktiviteter
- extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
- personal- och fritidsföreningen Pulsen

Arbetsuppgifter

Kommunens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. Arbetet med klimatanpassning, däribland vattenplanering, behöver intensifieras. Stort fokus behöver läggas på kommunala VA-planer och dagvattenstrategier. Behov finns även av fördjupade planer för blå infrastruktur enligt det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen 20212026.
Som klimatanpassningssamordnare får du en viktig roll att samordna kommunens vattenarbete utifrån EU:s vattendirektiv. Ansvaret ligger även i denna roll för strategisk styrning av kommunens dagvattenhantering. Du kommer att ta fram, genomföra och följa upp dagvattenstrategier och ge stöd till organisationen avseende övergripande dagvatten-, skyfalls- och recipientfrågor.
Du driver även frågor för att skapa långsiktighet i dricksvattenförsörjning för att hantera skyfall, torka och bränder. Du har en sammanhållande roll och är drivande i kommunens arbete för att säkerställa att kommunen genomför tillräckligt med åtgärder för att nå upp till kraven i vattendirektivet samt samordnar detta tillsammans med angränsande kommuner och regionen.

Du föreslår och tar fram relevanta analyser och handlingsplaner, som underlättar kommunens samhällsplanering och operativa arbete. Du lämnar synpunkter vid framtagning av yttranden till interna och externa remisser.
Att omvärldsbevaka, bedöma och sprida information inom klimatområdet är en självklarhet.

Kvalifikationer

Du har:
• högskoleutbildning inom klimatanpassning på lokal, regional och nationell nivå eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Utbildningen får gärna vara tvärvetenskaplig.
• goda kunskaper om klimatutsläpp, klimatförändringar och olika typer av extremväder, hydrologi, samhällets sårbarhet för olika typer av extremväder samt anpassningsmöjligheter.
• kunskaper om risk- och sårbarhetsanalys.
• kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av geografiska informationssystem (GIS),
• erfarenhet av myndighetsarbete i politiskt styrd organisation.
• erfarenhet av projektledning.
* processkunskap.
• erfarenhet av att kommunicera budskap pedagogiskt till olika typer av mottagare.

Tjänsten ställer högra krav på din förmåga att kommunicera, analysera och samarbeta. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för att driva ditt arbete framåt.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   127-21

Gör ansökan

Övrigt

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 200 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.