Trafikplanerare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.

I kommunen är vi cirka 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?

Sektor samhällsbyggnads uppdrag är att säkerställa att kommunens invånare har en god boende- och livsmiljö i ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi lämnar råd och upplysningar till allmänhet och företag, men är också tillsynsmyndighet inom våra verksamhetsområden.
Infrastrukturenheten ingår i verksamhet Teknik i sektor samhällsbyggnad. Inom verksamhet Teknik finns förutom infraenheten även renhållning samt gata-park drift och VA drift.

Ale kommun söker en trafikplanerare till sektor samhällsbyggnad. Tjänsten är placerad på infrastrukturenheten inom den tekniska verksamheten.

Infrastrukturenheten ansvarar för strategisk planering och genomförande av nödvändiga investeringar avseende ny VA-försörjning, gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser samt parkeringsplatser. En viktig del i enhetens arbete är delaktigheten i kommunens samhällsplanering i såväl framtagande av detaljplaner som bygglovsfrågor.
Enheten arbetar också med kommunens trafikplanering för en förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö
På enheten arbetar idag 13 personer, vilket gör att vi har ett nära samarbete i de flesta frågor.

Arbetsuppgifter

I det expansiva skede kommunen befinner sig i kommer trafikplaneraren i första hand arbeta med trafikrelaterade frågor i detaljplaner. Utöver detta kommer trafikplaneraren verka i det strategiska arbetet att utveckla kommunen som remissinstans kring bygglov beträffande trafik, bidra med kravställning i detaljplanearbetet samt beteendeförändrande arbete kring hur vi främjar resande med kollektivtrafik. Tjänsten innebär mycket information till och kontakt med kommuninvånarna och ställer höga krav på god servicekänsla och kommunikationsförmåga. Kontakter med politiker och myndigheter är också vanligt förekommande. Arbetet är självständigt och det finns stora möjligheter att själv utforma arbetet. För rätt person erbjuds en spännande tjänst där du får vara delaktig i de utmaningar som kommunen står inför. Du kommer att bli en del av en sammansvetsad grupp med mycket kontakter både inom och utanför kommunen. Ale kommun är mån om sin personal och ger utrymme för flexibilitet samt personlig utveckling inom organisationen. Kommunen tillämpar tillitsbaserat ledarskap vilket innebär att vi arbetar närmare politiken genom dialog.

Kvalifikationer

- Relevant högskoleutbildning och/eller några års erfarenhet inom området.
- Minst tre års erfarenhet av trafik- och gatufrågor.
- Minst ett års erfarenhet av projektering inom gata och trafik.
- Kontaktskapande förmåga och god samarbets- och kommunikationsförmåga krävs.
- Förmåga till problemlösning med ett kreativt tankesätt, flexibilitet och öppet sinne värdesätts.

B-körkort är ett krav.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A1131482

Gör ansökan

Övrigt

Månadslön. Individuell lönesättning.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.