jobb just nu!

Expert inom översiktsplanering

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner och regioner. Vi arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling och service åt medlemmarna. Vi driver kommuner och regioners frågor gentemot riksdag, regering och statliga myndigheter. SKL är också Sveriges största arbetsgivarorganisation. Vårt främsta uppdrag är att ge våra medlemmar bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. SKL arbetar för att tillsammans med våra medlemmar utveckla och höja kvaliteten i välfärdens verksamheter. Tillsammans utvecklar vi välfärden.

Vi är en spännande och utvecklande arbetsplats för dig som är intresserad av samhällsfrågor. På SKL har du möjlighet att bidra till och påverka samhällets utveckling. Arbetet leder till många stimulerande kontakter med personer i olika positioner och med olika kompetenser inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vårt kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden.

Läs mer om SKL på www.skl.se.

Arbetsuppgifter

Som expert med fokus på översiktlig planering ingår du i sektionen för planering, säkerhet och miljö som är en av tre sektioner inom avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Avdelningen arbetar med frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

I rollen kommer du att arbeta för att stärka kommunernas och regionernas intressen inom den översiktliga planeringen och stadsutveckling. Du representerar kommuner och regioner i diskussioner med både statliga organisationer, privata företag och EU:s institutioner. Du kommer att bedriva ett aktivt intressebevaknings- och påverkansarbete genom bland annat nätverkande, genom att svara på remisser och genom att stötta i EU-ärenden. En viktig del av arbetet är att bevaka och påverka lagstiftningen inom området, både när det gäller den översiktliga planeringen enligt PBL och också när det gäller exempelvis riksintressefrågor, strandskydd och miljöbedömningar enligt MB.

Du kommer även att skapa mötesplatser och förmedla erfarenheter och kunskap till våra medlemmar, främst till kommunerna men även till regionerna. Du kommer också att arbeta med stadsutvecklingsfrågor och vara aktiv i och samverka kring digitaliseringsprojekt inom ditt område.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsexamen. Du har ett genuint intresse för samhällsbyggnadsfrågor och en flerårig erfarenhet av arbete inom området samhällsbyggnad och planering. Du har god kunskap om kommunernas uppdrag inom PBL:s område, med särskilt fokus på översiktlig planering och stadsutveckling. Det är meriterande med erfarenhet från en ledande roll och av arbete i en politiskt styrd organisation.

Är det dig vi söker?

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en analytisk förmåga och ett intresse för komplexa frågor. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv samt ser långsiktigt. Du kan göra avvägningar, prioriteringar samt visar omdöme i ditt arbete och agerande. Du tar initiativ och uppnår resultat samt har en god förmåga att skapa relationer. Som person är du lyhörd, kommunikativ och relationsskapande.

Ansökan

Referensnummer:   A901332

Gör ansökan

Övrigt

I denna rekrytering samarbetar Sveriges Kommuner och Landsting med HRM Affärsutveckling. För mer information kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Lennart Rydén, tel: 070-355 50 56, lennart.ryden@hrmab.se alt. researcher Amanda Norstedt, tel: 070-236 36 99, amanda.norstedt@hrmab.se.