jobb just nu!

Individ och familjeomsorgen i Höör söker enhetschefer!

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi har nyligen gjort en översyn av arbetet inom individ och familjeomsorgen i vår kommun. Vi har sett över vårt uppdrag och vår organisation med syfte att optimera våra medarbetares möjligheter att utveckla sitt arbete, och våra chefer att utveckla och förstärka det nära ledarskapet.
Vi är cirka 30 medarbetare varav en verksamhetschef och tre enhetschefer framöver.

Tillit och bemötande utgör sedan länge vår värdegrund och KASAM-begreppet är centralt i vårt arbete och mer aktuellt än någonsin. Som medarbetare hos oss får alla utbildning i familjerådslag, grundutbildning i MI och basutbildning på temat våld i nära relationer, även chefer.
Vårt arbete utgår ifrån övertygelsen om att vi människor själva äger kraften till förändring, och om du är en person som tror på människors förmåga att förändra och ta ansvar i sina liv kommer du att trivas som arbetsledare hos oss!
Sammanfattningsvis kan man säga att vi arbetar utifrån att;

• medborgarperspektivet skapar förutsättningar för spännande samtal
• vår samlade socialtjänst möjliggör en stark gemensam värdegrund
• det salutogena förhållningssättet sätter fokus på det som fungerar både för de kommunmedborgare vi möter och i vårt gemensamma arbete inom avdelningen
• människor har förmåga att förändra sin livssituation och vill själva bestämma över hur man vill leva
• arbete med förändringsarbete på människors egna villkor stärker vuxna och ger därigenom barnen bättre förutsättningar

Arbetsuppgifter

Vi söker nu:

1 enhetschef för gruppen barn och familj
Arbetet innebär samordningsansvar för gruppens arbete. Här ingår att ärendehandleda, fördela inkomna ärenden, hålla i gruppträffar och fatta beslut enligt delegation. Samverkan externt och internt, information utåt samt introduktion av nya medarbetare i gruppen är också en del av uppdraget. Enhetschefen ansvarar för gruppens planering av semestrar och andra ledigheter, samt har personal och budgetansvar för barnutredare, familjerätt och barnsekreterare, cirka 8-10 medarbetare.

1 enhetschef för vuxengruppen
Arbetet innebär samordningsansvar för gruppens arbete. Här ingår att ärendehandleda, fördela inkomna ärenden, hålla i gruppträffar och fatta beslut enligt delegation. Samverkan externt och internt, information utåt samt introduktion av nya medarbetare i gruppen är också en del av uppdraget. Enhetschefen ansvarar för gruppens planering av semestrar och andra ledigheter, samt har personal och budgetansvar för arbete och försörjning, missbruk/beroende samt budget och skuldrådgivning, cirka 8-10 medarbetare.

1 enhetschef för behandlargruppen
Denna grupp är nybildad, behandlarna har tidigare ingått i de övriga två grupperna. Arbetet innebär samordningsansvar för gruppens arbete. Här ingår att ärendehandleda, fördela ärenden, hålla i gruppträffar och fatta beslut enligt delegation. Ett nära samarbete med övriga enhetschefer samt samverkan externt och internt är en viktig del av uppdraget, liksom att svara för information och utbildning till samverkanspartners och introducera nya medarbetare i gruppen. Metodutveckling för hela avdelningen ligger också i denna tjänst och du behöver både kunna och vilja gå in och arbeta som behandlare ibland när det behövs. Enhetschefen ansvarar för gruppens planering av semestrar och andra ledigheter samt har personal och budgetansvar för familjebehandlare, behandlare i öppenvård missbruk/beroende, fältassistent samt familjehemssekreterare, cirka 8 medarbetare.

Kvalifikationer

För att arbeta som chef hos oss behöver man vara socionom eller motsvarande och ha erfarenhet av att vara enhetschef eller liknande inom det aktuella området. Din förmåga att leda en arbetsgrupp med tillit och inom uppsatta ramar utan att detaljstyra är viktig, coachande ledarskap är utvecklande för alla. Likaså behöver du ha förmåga att visa och skapa engagemang som i sin tur skapar energi och nytänkande hos dina medarbetare. Vi söker inkännande, empatiska och prestigelösa personer som ser möjligheter i alla typer av samarbete. Att ha en naturlig känsla för helheten och en självklar vi-känsla som omfattar hela arbetsplatsen är också viktigt.
Att våga göra annorlunda och att känna att människors egna drivkrafter och lösningar är det mest värdefulla vi har att arbeta med måste vara självklart i ditt ledarskap.
Om du tycker att beskrivningen passar in på dig och du är sugen på någon av ovanstående utmaningar så är du välkommen med din ansökan till någon av ovanstående tjänster.
Vi vill gärna höra mer om dig och din syn på ditt ledarskap, samt berätta mer om oss och vårt arbete vid intervjutillfället!

Körkort krävs för alla tjänsterna.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse gäller samtliga tjänster.

Ansökan

Referensnummer:   86/19

Gör ansökan

Övrigt

Välkommen till Höörs kommun!

Höör ligger mitt i Skåne, med goda tågförbindelser, 16 600 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1200 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.

I Höörs kommun fokuserar vi på ledarskap och medarbetarskap. Vi strävar efter att ledarskapet ska vara tydligt, synligt och inspirerande för medarbetarna.

Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och kompetens. Som medarbetare är din insats viktig för att vi ska uppnå målen för verksamheten och leverera hög kvalité. Alla medarbetare ansvarar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god arbetstrivsel, genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor. Som anställd i Höörs kommun kan du förvänta dig att bli bemött av dina kollegor med ett professionellt förhållningssätt och god serviceanda. Vårt mål är att varje medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet och lust att lära.Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.

Vi tillämpar löpande urval

Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.