Kreativ och driven barnskötare till Hushagens förskola

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

I Älvhagens förskoleområde finns förskolorna Hushagen, Bryggargården och Medväga. Förskolorna består totalt av 10 avdelningar med olika åldersindelning och barnantal. Vi söker nu förskollärare till vår äldrebarnsavdelning på Hushagens förskola. Hushagen är en förskola med totalt tre avdelningar och som ligger i området Hushagen. På äldrebarnssidan arbetar pedagogerna i ett storarbetslag tillsammans med totalt 38 barn. I arbetslaget ingår fler barnskötare, förskollärare och även resurser för enskilda barn.

Med tillgång till en rik närmiljö med Tunabygdens gammelgård, nära till Dalälven och flertalet lekplatser, kan barn och vuxna utforska omvärlden. Förskolans lokaler som bland annat har två stora ateljéer, ger utrymme för skapande och kreativitet varje dag. Hushagen arbetar mot en utökad estetisk verksamhet och de pedagogiska lärandemiljöerna och aktiviteterna ger alltmer utrymme för drama, berättande, rollek, fantasi och skapande. Är du en kreativ och driven person som vill vara med och utveckla? Då är det kanske dig vi söker.

På Hushagen likt de andra förskolorna inom Älvhagen, arbetar medarbetarna under detta läsår gemensamt med temat ”Språk och kommunikation”. Det tematiska arbetssättet syftar till att skapa en röd tråd i undervisning och utbildning. Pedagogerna formulerar sedan mål och syfte med temat som grund och utifrån barnens behov och intressen. På Hushagen möter barnen språk på olika sätt, genom drama, högläsning, praxisalfabetet (fonologi), lek, måltider och mycket annat.

Under föregående läsår genomgick pedagogerna i Älvhagen en utbildning i ICDP – Vägledande samspel. ICDP utgår från Barnkonventionen och har en tydlig koppling till läroplanen där det framgår att vi vuxna behöver förhålla och anpassa utbildningen utifrån barns individuella behov och förutsättningar. På Älvhagens förskolor ska alla känna sig välkomna och respekterade. Alla som arbetar har därför ett ansvar till att bidra med ett professionellt, öppet, lösningsinriktat, närvarande och empatiskt bemötande. Det är vi vuxna som visar vägen och ska fungera som förebilder för barnen.

Alla arbetslag har tillgång till pedagogisk utvecklare. Den pedagogiska utvecklarens uppdrag är att finnas ute på avdelningarna för att stötta, handleda och inspirera kring det pedagogiska arbetet, lärmiljöer och det systematiska kvalitetsarbetet. På Hushagens förskola erbjuds du:
• Reflektionstid i arbetslag
• Deltagande i nätverksgrupp som leds av utvecklingspedagog
• Pedagogisk måltid
• Friskvårdsbidrag

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter

Som barnskötare ansvarar du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget för att skapa en trygg verksamhet för barnen som syftar till omsorg, utveckling och lärande med läroplanen som grund. Tillsammans i arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar ni verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå.

Du ansvarar tillsammans med de andra i arbetslaget för att anpassa och utveckla verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är betydande. Du bidrar också med din kompetens till utveckling på den förskola du arbetar på, samt med utveckling i hela Älvhagens förskoleområde.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad barnskötare och har mycket goda kunskaper i svenska, då kommunikationen är viktig i mötet med både barn, kollegor och vårdnadshavare. Du som söker behöver ha ett stort barnfokus, vara närvarande och ska kunna driva arbetet tillsammans med barn och kollegor framåt. Det är viktigt att du ser dig själv som kommunikativ och flexibel med en god samarbetsförmåga, då arbetet kräver samarbete i och mellan arbetslag på förskolan. Då förskolan har stora ateljéer och goda möjligheter till skapande och utforskande tillsammans med barnen är det meriterande om du är en kreativ person.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning 75% under tiden 2021-02-01 - 2021-06-27.

Ansökan

Referensnummer:   A998230

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.