Forssa förskolor söker barnskötare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

I Forssa Förskolor finns förskolorna Gärdesgården, Forssagården, Forssaänggården och Svartnäsgården Förskolorna består av 11 avdelningar, 5 avdelningar är för yngre barn i åldern 1-3 år, 6 avdelningar för äldre barn i åldern 3-5 år.

Vi söker barnskötare till flera av Forssa förskolors enhet då en medarbetare ska vara föräldraledig.
Vi arbetar utifrån en tydlig pedagogisk deklaration där barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande alltid är en levande diskussion utifrån läroplanen och aktuell forskning. Vägledande samspel/ ICDP ska genomsyra vår verksamhet. ICDP utgår från barnkonventionen och blir därför ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen. ICDP har som mål att stimulera och utveckla positiva relationer i förskolan/ skolan, framför allt mellan vuxna och barn, men också mellan barn och barn, samt personal emellan. I Forssa förskolor ska alla känna sig välkomna och respekterade. Alla som arbetar har därför ett ansvar till att bidra med ett professionellt och empatiskt bemötande.

Aktuellt gemensamt utvecklingsområden på våra förskolor är Språk och Kommunikation. Avdelningarna har stor frihet att själva rikta arbetet med målen utifrån barnens intresse och skapa sitt eget tema på avdelningen eller förskolan. Digitalisering, språk och naturvetenskap är några intresseområden som syns tydligt på våra förskolor just nu. I Forssa förskolor vill vi att personalens olika kompetens ska komma barnen till gagn och därför uppmuntrar vi alla att dela med sig av sina kunskaper och intresseområden.

Vi lägger stor vikt på pedagogisk dokumentation som grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. Borlänge kommuns förskolor använder lärportalen Unikum som dokumentationsplattform både för att samla avdelningens dokumentation och för att ge vårdnadshavare inblick i barnens vardag och vilka mål vi arbetar med.

Tillsammans med dina kollegor har du möjlighet att utforma och skapa ett sammanhang där barn utvecklas och utmanas i sitt lärande. Alla arbetslag har tillgång till specialpedagog.
På våra förskolor erbjuds du:
• Fortbildning inom TAKK/AKK, ICDP och VFU
• Reflektionstid
• Deltagande i nätverk och pedagogiska diskussioner
• Mentor för dig som räknar dig som ny i yrket.
• Pedagogisk måltid
• Friskvårdsbidrag
• Arbetskläder
Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Som barnskötare arbetar du tillsammans med arbetslaget för att arbetet på avdelningen sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Tillsammans med arbetslaget planerar, dokumenterar och utvärderar du verksamheten utifrån både individ- och gruppnivå samt anpassar och utvecklar verksamheten efter barnens intressen och behov där leken är grunden. Du bidrar också med din kompetens till utveckling och organisation på den förskola du arbetar på, samt med utveckling i hela Forssa förskoleområde.

Kvalifikationer

Barnskötarutbildning / Barn och fritidsutbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av tecken som stöd, arbete med bildstöd
Erfarenhet av den goda förskolan, pedagogisk dokumentation
samt it-verktyg är meriterande.

Om du har annat modersmål än svenska krävs att Du har en svenska B-utbildning och kan uttrycka Dig grammatiskt riktigt.
The formal requirements to master Swedish language is required.
That means that you must have succesfully performed in Swedish language B.
Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2021-12-31

Snarast.
Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut kan fattas.

Ansökan

Referensnummer:   A1060063

Gör ansökan

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.