Utvecklingsledare till Ungdomshälsan

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Region Dalarna och Borlänge kommun är stolta att tillsammans öppna ungdomshälsan i Borlänge! Samarbetet påbörjades för att bidra till ett socialt hållbart Borlänge för unga och för att bättre möta unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Ungdomshälsan drivs utifrån ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet utifrån perspektiven fysisk-, psykisk-, social- och sexuell hälsa samt lärande. Inom ungdomshälsan finns kompetenser från så väl ungdomsmottagningen som socialtjänst och elevhälsa vilket ger verksamheten en stabil plattform att möta varje ung Borlängebo på deras egna villkor.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter

Som utvecklingsledare på ungdomshälsan ska du samordna och leda det dagliga arbetet samt tillsammans med medarbetarna från både Region Dalarna och Borlänge Kommuns verksamheter utveckla nya arbetssätt att möta ungdomars behov.

Du leder verksamhetens operativa ledningsgrupp där även de enhetschefer från Region Dalarna och Borlänge Kommun som har personalansvar för verksamhetens medarbetare ingår. Tillsammans med enhetscheferna rapporterar du till den strategiska ledningsgruppen bestående av verksamhetschefer för primärvården Borlänge, Centrala elevhälsan och socialtjänsten Borlänge kommun.

I dina arbetsuppgifter ingår också att:
• Leda personalmöten, arbetsplatsträffar samt att hålla i vissa personalutbildningsinsatser.
• Vara enhetscheferna behjälplig i statistikuppföljningar och stödja övrig administration.
• Sammankallande till ledningsmöten med verksamhetschefer, efter behov från den operativa ledningen.
• Bygga samverkan med specialister inom region och kommun (exempelvis BUP, HAB, Vuxenpsyk och socialtjänsten samt gymnasie- och grundskolan).
• Verka för att skapa en vi känsla inom Ungdomshälsan!

Tjänsten är en heltids- tillsvidaretjänst. Organisatoriskt tillhör du Borlänge Kommun och rapporterar till verksamhetschef för central elevhälsa. Andra samordningsuppdrag inom närliggande områden kan i en förlängning bli aktuella inom ramen för tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som brinner för ungdomars hälsa och som kan se helheter i det hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Du är en facilitator! Vilket innebär att du är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen till samma mål.

Vi vill att du är en erfaren ledare och att du innehaft tjänst som exempelvis chef och-/eller projektledare. Du bör ha en grundprofession och en högskoleutbildning inom något av verksamhetens områden, exempelvis skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Det är meriterande om du har erfarenhet av flera av dessa områden.

Då verksamheten är under utveckling ställs stora krav på flexibilitet, lösningsfokus och nytänkande, stor vikt kommer därför läggas på personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A997830

Gör ansökan

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.