Utredare/toxikolog

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten EU-koordinering ansvarar för att hantera frågor kopplade till utveckling och implementering av EU:s lagstiftning och policy inom ramen för EU-samarbetet. Huvudsakliga ansvarsområden är att planera, samordna och bereda underlag inför EU-möten samt att utveckla och driva prioriterade sakfrågor inom olika regelområden.

Arbetsuppgifter

Du kommer till största del att arbeta med utformning, utveckling och tillämpning av lagstiftning inom kemikalieområdet på EU-nivå, framförallt genom att koordinera arbetet med förordningen för klassificering, märkning och förpackning (CLP) och vara stöd i toxikologiska frågor under Reach-förordningen och CLP. I arbetet ingår att ta fram underlag till och bereda frågor inför expert- och kommittémöten anordnade av EU-kommissionen eller EUs kemikaliemyndighet ECHA, samt att delta och företräda Sverige på denna typ av möten. Att samla in, analysera och samordna information för att ta fram underlag till instruktioner och ståndpunkter ingår i arbetet liksom att ge expertstöd till Regeringskansliet och andra myndigheter. Arbete med andra kemikalierelaterade regelverk, såsom t.ex. leksaksdirektivet, kan också komma att ingå i dina uppgifter.

Användningen av kemiska ämnen regleras till övervägande del på EU-nivå. Arbetet omfattar därför kontakter och möten med EU:s institutioner och andra medlemsländer, vilket innebär resor inom Europa. Att kommunicera med svenska intressenter såsom andra myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ingår i dina uppgifter.

Kvalifikationer

Du har gedigen toxikologisk kompetens som du vill tillämpa i utvecklingen av EU-regler för en giftfri miljö.
Du har:
• Högskoleutbildning inom toxikologi på minst mastersnivå
• Flerårig arbetslivserfarenhet av relevans för tjänsten
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper inom något/några av följande områden; immunotoxicitet, reproduktionstoxicitet, mutagenicitet, hormonstörande ämnen, nanomaterial
• Goda kunskaper om förordningen för klassificering, märkning och förpackning
• Erfarenhet av arbete på myndighet
• Erfarenhet av arbete med kemikalieregler och kunskap om EU-institutionernas arbetssätt

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Du har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du har god samarbetsförmåga och ett gott omdöme, exempelvis i situationer där du representerar myndigheten eller Sverige. Du har lätt för att nätverka och knyta nya kontakter. I ditt arbete har du lätt för att förmedla idéer och kunskap och trivs med att verka i ett tvärvetenskapligt sammanhang med personer som har olika akademiska bakgrunder. Du är flexibel och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Anställningens omfattning

Tillträde: Snarast.
Tillsvidareanställningen föregås av en provanställning på sex månader.

Ansökan

Referensnummer:   Diarienummer: H20-09838

Gör ansökan

Lön

• Månadslön

• Individuell lönesättning

Övrigt

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.

Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.