Avdelningschef Vatten och avlopp

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!

I Askersunds kommun bor det ca 11 400 personer varav vi har 3.080 hushåll och industrier anslutna till kommunalt vatten och eller avlopp. För att klara försörjningen till anslutna abonnenter i centralort och satellitsamhällen har vi fyra vattenverk, fem avloppsreningsverk och 47 mil ledningar.

Tekniska förvaltningen genomför en organisationsöversyn där VA-avdelningen är nybildad och kommer att utgöra en av tre avdelningar. Övriga två avdelningar är Serviceavdelningen med ansvar för måltid, städ och servicevaktmästare och den nyformade Gata-parkavdelningen med ansvar för våra allmänna gröna och hårdgjorda ytor, verkstad samt frilufts- och idrottsanläggningar.

VA-chef kommer att ingå tillsammans med övriga avdelningschefer i förvaltningens ledningsgrupp. I och med att organisationen av förvaltningen och avdelningen är ny kommer du vara ytterst delaktig i att forma våra gemensamma arbetssätt och visioner.

Arbetsuppgifter

Som VA-chef är du ytterst ansvarig för att VA-kollektivets dagliga och långsiktiga försörjning av rent vatten och renat avloppsvatten är hållbar och säker. I likhet med många kommuner börjar såväl verk som ledningsnät uppnå en ålder där behov av reinvesteringar gör sig kända. I kombination med ändrade krav på rening och förändringar i vattenkvalitet blir en viktig uppgift att utifrån lokala förutsättningar och med fokus på arbetsmiljö och hållbarhet planera långsiktiga behov för att säkerställa försörjningen.

I det dagliga arbetet finns ca 13 kompetenta va-tekniker, anläggare och administratörer för vilka du har personal- och arbetsmiljöansvar för. Du har även ekonomiansvar och företräder va-verksamheten i dialog med politiker, kommuninvånare, media, externa myndigheter och företagare.

Kvalifikationer


För att du ska ha goda förutsättningar att lyckas i uppdraget bedömer vi att du, utöver en akademisk utbildning inom området, alternativt likvärdig utbildning kombinerat med mångårig praktisk erfarenhet, behöver ha goda erfarenheter av:

• VA-branschen
• regelverk som styr kommunal va-verksamhet
• att leda personal
• att upphandla och samarbeta med externa entreprenörer
• ekonomisk planering och uppföljning

Vi ser gärna att du även har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Askersunds kommun är en liten kommun där vi behöver samarbeta för att kunna erbjuda kommuninvånarna god service. Det är därför viktigt att du som person kan se helhet och hur du och din verksamhet kan bidra. Ditt ledarskap behöver präglas av tillit och du behöver även ha förmåga att vara delaktig i individens utveckling så att var och en kan bidra utifrån sina förutsättningar och verksamhetens behov.

Utöver detta har du även sinne för ordning och reda, en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt en god kommunikationsförmåga.

Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.

Körkort B är krav, tillgång till egen bil är önskvärt.

Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.

Anställningens omfattning

Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse och under förutsättning att nödvändiga beslut inom organisationen tas.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   Tek 01-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar!