Socialpedagog/socialkoordinator till Valdemarsviks grundskolor

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som växer och har idag cirka 7 800 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 700 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se och ta del av vår Vision 2025.

Vi söker två socialpedagoger:
• 100 procent till Vammarskolan åk. 4-9.
• 100 procent till Sörbyskolan F-3 och Gusums skola F-6. 50 procent socialpedagog i kombination med annat uppdrag kring elever i behov av särskilt stöd.

Arbetsuppgifter

Som socialpedagog arbetar du i nära samarbete med personal i skola, fritidshem och elevhälsa. Du arbetar praktiskt och behovsanpassat med enskilda elever och mindre grupper av elever på skolan. I ditt jobb uppmärksammar och stödjer du elever utifrån sociala svårigheter i skolmiljön. Du arbetar aktivt med insatser för en förändring i t ex motiverande samtal. I din roll verkar du för goda relationer med vårdnadshavare. Du arbetar för att höja skolans måluppfyllelse med fokus på elevens egen utveckling.

Uppdraget innebär att du:
• ger stöd till elever, föräldrar och lärare i sociala frågor och arbetar förebyggande och främjande
• tillsammans med skolans personal ansvara för trygghetsarbete genom elevsociala aktiviteter, t e x rastaktiviteter och gruppstärkande aktiviteter
• genomför samtal i syfte med att göra skolan tryggare
• förebygger skolfrånvaro och agerar direkt på frånvaro med olika insatser som främjar skolnärvaro
• är en viktig länk mellan skola och vårdnadshavare vid skolfrånvaro och arbetar aktivt med att motivera elever att delta i undervisning
• är en länk mellan skola och socialförvaltningKvalifikationer

Du är utbildad socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag.

• är professionell, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
• är skicklig på att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
• har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
• har höga förväntningar på elever och verksamheten
• kan vara flexibel och ändra struktur och arbetssätt utifrån aktuellt sammanhang
• är tydlig, lyhörd och anpassar ditt sätt att kommunicera efter rådande situation
• har ett förhållningssätt som stämmer överens med vår värdegrund

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Anställningens omfattning

Snarast med förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Referensnummer:   306 e/2021

Gör ansökan

Övrigt

Fackliga parter nås via kommunens växel: 0123-19100.