Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Smedsgården

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi utökar nu med ytterligare 1 distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Smedsgårdens vård och omsorgsboende. På Smedsgården finns det 64 platser för demenssjuka, 32 platser för somatiskt sjuka och 2 par lägenheter. Du kommer att ingå i team tillsammans med arbetsterapeut, enhetschef och omvårdnadspersonal med vårdtagaren i centrum. Tjänsten är i huvudsak dagtjänstgöring men viss helg- och kvällstjänstgöring ingår. Helg och kvällspass fördelas om 2–3/pass per 4 veckors period, då arbetar man som sjuksköterska över hela kommunen. Vid schemaläggning är du själv med och lägger schemat tillsammans med dina kollegor, utifrån dina samt verksamhetens behov.
På Smedsgården arbetar idag 5 sjuksköterskor och 2 arbetsterapeuter. Vi samarbetar mellan SÄBO och hemsjukvård så du kommer att ha nära kontakt även med de övriga 18 sjuksköterskor och 5 arbetsterapeuterna som arbetar hos oss
Askersunds kommun erbjuder dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!
Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.


Arbetsuppgifter

Sjuksköterskans uppgifter är att:
- Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
- Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
- Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
- Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
- Arbeta i vårt digitala signeringsprogram, Appva.
- Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska.
Har du vidareutbildning i geriatrik eller som distriktssköterska är det en fördel
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi tror att du är självständig och engagerad, är positiv till nytänkande och bra på att prioritera och hitta lösningar.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
Körkort B är ett krav.
Erfarenhet av kommunal vård är önskvärt.

Anställningens omfattning

Tillträde efter överenskommelse. Urval och rekrytering kommer ske löpande under ansökningstiden

Ansökan

Referensnummer:   SSKSÄBO2111

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Förmåner

Som arbetsgivare värdesätter vi möjligheter för att skapa balans mellan arbete och fritid(livsbalans), vilket vi främjar dels genom att erbjuda påverkningsbart schema med årsarbetstid, önskad sysselsättningsgrad och friskvårdsbidrag

Övrigt

Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar!