Lärare i bild

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 6900 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 000 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?


Kråkbergsskolan ligger i Södra Sunderbyn och är en 7-9 skola som har funnits sedan 1993. Skolan är planerad, arkitektoniskt och verksamhetsmässigt, utifrån en idé om meningsfullt lärande i helheter med omsorg om elevernas allsidiga utveckling. Läroplanen och lärproces-sen med fokus på ett undersökande arbetssätt och en interaktion mellan känsla, tanke och fantasi ligger till grund för hur lokaler, lärlag och arbetsformer utformats på skolan. Moti-vation, lust till lärande, goda relationer, trygghet, demokrati och inflytande är ledord som vi arbetar med på Kråkbergsskolan. Vi lägger också stor vikt vid estetiska uttryck och demokra-tiska arbetsformer i lärprocesserna.
Skolan har idag ca 220 elever och arbetet organiseras i de tre lärlagen vilka är tvärveten-skapligt sammansatta för att möjliggöra ett ämnesintegrerat arbetssätt. I vår skola finns det bra lokaler en trevlig omgivning och en stark drivkraft. Hos oss kan du göra skillnad! Vi er-bjuder dig en dynamisk utvecklande miljö tillsammans med skickliga medarbetare.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är heltid tillsvidare och innebär 100% tjänstgöring på Kråkbergsskolan.
Tjänsten innebär att du:
• Deltar i planering, undervisning och bedömning i samarbete med kollegor.
• Är i nära dialog med lärlaget och elevhälsoteamet.
• Har mentorskap med daglig elevkontakt i nära dialog med hemmet.
• Har undervisning i bildämnet ca 50 % och arbetar som elevnära stöd 50%
• Bidrar till att utveckla skolan där breda kunskapsområden, estetiska lärprocesser, undersökande arbetssätt, elevinflytande och lärlagsarbete är kärnan.

Kvalifikationer

Du är behörig och legitimerad lärare i Bild. Vi ser även att du har vana att arbeta med IKT och olika digitala pedagogiska redskap. Du är en engagerad och kompetent lärare som brinner för att ut-veckla unga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du kan anpassa, individualisera och variera din undervisning och är en tydlig vuxen med social kompetens och empati. Du är en utpräglad lagspelare som vill bidra till elevers ut-veckling genom samspel och dialog med andra. Du har ett pedagogiskt driv som gör att du ständigt vill utvärdera och utveckla ditt och skolans arbetssätt för förbättrad undervisning och ökad måluppfyllelse för eleverna. Du ser på elevers utveckling utifrån ett helhetsper-spektiv. Du är bra på att skapa och behålla goda relationer till elever och vuxna.

Anställningens omfattning

2021-08-11
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1018568

Gör ansökan

Övrigt

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalavdelningen.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb