Personalstrateg till SKR

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är medlems- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner och 21 regioner. Vi tecknar kollektivavtal för den kommunala sektorn, erbjuder medlemmarna utbildning, rådgivning och service samt stöd för verksamhetsutveckling. Tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärden och påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på utveckling av demokrati och välfärd.

Personalsektionen är en av 5 sektioner inom avdelningen för ledningsstöd. Idag består sektionen av 4 personalstrateger, 2 löneadministratörer samt personalchefen. Vi arbetar tätt tillsammans med verksamheterna, vi hjälper varandra i utmanande frågor och tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet.
SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm.
Läs gärna mer på SKR.se

Arbetsuppgifter

Tillsammans har avdelningen för ledningsstöd en viktig roll i ett pågående förändringsarbete kallat SKR 2023. Det handlar om att utveckla vårt medlemserbjudande, nå budget i balans och utveckla både våra egna och organisationens arbetssätt. Vi vill vara ett imponerande bra ledningsstöd!
Personalsektionens kompetens efterfrågas på alla nivåer inom organisationen. Du kommer att arbeta strategiskt med olika typer av arbetsgivarfrågor. I nära samarbete med organisationens chefer bidrar du med kompetens inom HR-området såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, samverkan, kompetensförsörjning och strategier för framgångsrik verksamhet. Personalsektionen förser ofta ledningen med underlag inför beslut genom att samla in fakta, skriva tydliga beslutsunderlag och presentera förslaget. SKR och personalsektionen står inför flera stora frågeställningar då vi närmar oss ett samhälle post pandemi. Det handlar bl a om organisationens återgång till arbete på kontoret, hur vi ska arbeta framöver och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utformas med en ökad grad av distansarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Strategiskt personalarbete som systematiskt arbetsmiljöarbete, organisationsutveckling och processer för personalomställning och internkommunikation
• Leda och utveckla de processer vi ansvarar för som rekrytering, löneöversyn mm
• Leda interna utvecklingsprojekt till exempel inom kompetensförsörjning eller kompetensutveckling
• Ta fram underlag för diskussion och beslut till SKR:s ledning
• Coacha chefer i deras arbetsgivar- och ledarroll
• Stöd och bollplank i rekryteringsprocesser

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen samt gedigen erfarenhet av arbete inom HR-området. Examen från POL-programmet är meriterande liksom kännedom om kollektivavtal inom den kommunala sektorn. Du har kompetens för att omsätta övergripande styrdokument, arbetsrätt och tolkning av kollektivavtal till praktiskt HR-arbete. Du har med framgång lett processer och utvecklingsarbeten. Du uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift och har förmåga att göra tydliga beslutsunderlag, skriva informativ text och göra muntliga presentationer. Som person är du strukturerad och har en analytisk förmåga att koppla strategiskt tänkande till praktisk handling. Vi ser framför oss att du är en trygg och kommunikativ person som har ett starkt eget driv men också trivs med en kollegial gemenskap och är bra på att samarbeta.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   A1017451

Gör ansökan

Övrigt

Vi erbjuder ett spännande förändringsuppdrag som ger många möjligheter att utvecklas tillsammans med de närmaste kollegorna och den övriga organisationen. Som medarbetare inom SKR får du jobba i en kompetensdriven och samhällsviktig organisation som är med och formar idéer för välfärd och utveckling.

I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringskonsult från HRM Affärsutveckling AB.