Biträdande enhetschef och handläggare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen i Västerbottens län är regeringens företrädare och därmed en samlande kraft i länet. "Vi gör hållbar utveckling möjlig i hela länet", lyder vår vision. Vi arbetar för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling och ett starkt näringsliv. Länsstyrelsen fungerar som länken mellan den nationella, regionala och lokala nivån och verkar i denna roll för att nationella mål får genomslag i länet och att olika samhällsintressen samordnas. En stor del av våra uppdrag utför vi i nära samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur våra medarbetare förväntas ta sig an sitt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen eftersträvar att vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det ska vara möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor. Vi har en flexibel syn på arbete, och ger långtgående möjligheter - där verksamheten tillåter - att kombinera arbete på kontoret med distansarbete. Länsstyrelsen har för närvarande ca 300 medarbetare och landshövdingen är myndighetschef.

Arbetsuppgifter

Enheten för Landsbygd och Regional utveckling är en av fem enheter vid Länsstyrelsen. Vid enheten arbetar vi för attraktiva och levande landsbygder med positiv och hållbar utveckling.

I enhetens uppgifter ingår arbete för ett gott djurskydd, en god djurhälsa och säkra livsmedel. Vi handlägger och kontrollerar EU:s jordbrukarstöd och arbetar med kompetensutveckling och rådgivning gentemot jordbruket. Vi hanterar också veterinära frågor, mark och fastighetsfrågor och bidrar med strategiska insatser för en hållbar utveckling av länets livsmedelsproduktion och länets landsbygder

Vi söker nu en kollega som skall jobba som biträdande enhetschef vid enheten för Landsbygd och Regional utveckling till 50%. Beroende på dina tidigare erfarenheter så kommer resterande 50% av din heltidstjänst att läggas på någon av de verksamheter som ryms inom enhetens portfölj.

Vi erbjuder således ett spännande uppdrag där ledarskapsfrågor varvas med eget praktiskt arbete inom något eller några av de områden vi hanterar på enheten; djurskydd, lagen om tillsyn över hundar och katter, veterinär folkhälsa, pandemitillsyn, artskydd, landsbygdsstrategiskt arbete, livsmedelsstrategiskt arbete, direktstöd till jordbruket, stöd inom Landsbygdsprogrammet, kompetensutveckling och rådgivning till länets lantbruk samt jordförvärvsfrågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen med exempelvis naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Du har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta i en ledande funktion.
Du har sedan tidigare erfarenheter från arbete inom något av de områden som enheten arbetar med.
Meriterande:
Du har kompetens inom projektledning och har goda erfarenhet av hur man skapar samverkan mellan människor och grupperingar.

Du har goda tekniska färdigheter och sätter dig snabbt in i de olika IT-system som används. Du är bekväm med att använda de vanligaste Office-programmen.

Vi ser gärna att du är lyhörd, ödmjuk och att du respekterar andras synsätt, kunskaper och erfarenheter. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, organiserar och driver självständigt ditt arbete framåt. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i olika medier.

Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, ditt engagemang och din personlighet. Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde 2022-01-03 eller enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   112-9502-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.