jobb just nu!

Programansvarig för digitalisering inom ekonomi och styrning

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Vi arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling och service åt medlemmarna. SKL är också Sveriges största arbetsgivarorganisation. Vårt främsta uppdrag är att ge våra medlemmar bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Tillsammans utvecklar vi välfärden.

Vi är en spännande och utvecklande arbetsplats för dig som är intresserad av samhällsfrågor. På SKL har du möjlighet att bidra till och påverka samhällets utveckling. Vårt kontor finns vid Slussen i Stockholm där de flesta av våra ca 450 medarbetare sitter. Läs mer om SKL på www.skl.se.

Tjänsten som programansvarig för digitalisering inom ekonomi och styrning är organisatoriskt placerad inom Avdelningen för digitalisering, sektionen för digital samverkan och förnyelse men arbetet utförs i samverkan med Avdelningen för ekonomi och styrning.

Sveriges kommuner, landsting och regioner står inför utmaningar med en åldrande befolkning där allt färre ska försörja allt fler. Det innebär att verksamheten måste styras, ledas och utvecklas på nya sätt. Digitaliseringen skapar nya möjligheter och är en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta förväntningarna på välfärden. Därför är det angeläget att kommuner, landsting och regioner tar vara på möjligheterna med digitalisering för att skapa bättre förutsättningar att lösa de utmaningar som sektorn står inför. SKL stödjer sina medlemmar i att vässa välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter för att nå en smartare välfärd.

Arbetsuppgifter

I rollen som programansvarig för digitalisering inom ekonomi och styrning på SKL är du en nyckelperson som ska stödja avdelningen för Ekonomi och styrning och medlemmarna i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Du ska agera katalysator och driva på förnyelse, kompetensutveckling och utveckling inom digitalisering. Fokus är att digitalisering blir en naturlig del i utvecklingen av verksamheten och i stödet till medlemmarna

Uppdraget innebär att stödja och skapa förutsättningar för strategiskt viktiga utvecklingsinsatser inom avdelningens verksamhetsområde. Häri ligger att lyssna in och ta initiativ som möter de behov som finns inom området t.ex. styrning och ledning i digital förändring, stöd och vägledning i att mäta nyttoeffekter av digitalisering, effektivare och mer transparent datainsamling, en digitaliserad valhanteringsprocess, ökad publicering av öppna data och motverka digitalt utanförskap.

Uppdraget omfattar även att stödja pågående utveckling av digitalisering, transparens och öppenhet när det gäller demokratiska processer för ökad beslutsförmåga, effektivitet och tillit till kommuner, landsting och regioners förtroendevalda och verksamhet.

Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom SKL, Inera och SKL Kommentus, med kommuner, landsting och regioner samt med bl.a. Regeringskansliet, andra myndigheter, intresseorganisationer, akademi och näringsliv.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget ska du vara strategisk, resultatorienterad och kommunikativ. Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor och för att trivas i uppdraget vill vi att du har en god förmåga att driva arbetet framåt och inte räds att testa nya arbetssätt. Du ska trivas med att ha en god omvärldsbevakning, ta dig an komplexa frågeställningar, se helheter och det större perspektivet, verka genom bred samverkan och samtidigt ha förmågan att driva frågor självständigt. Du har således förmågan att skapa relationer och nätverk, är analytisk och kreativ. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du har en god förmåga att pedagogiskt förmedla fakta, idéer och budskap samt använda moderna verktyg för kommunikation. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar och planerar ditt arbete självständigt.

Krav:
Högskoleutbildning inom ekonomi, statsvetenskap eller annan adekvat utbildning.
Mycket goda kunskaper om kommunal verksamhet och då i synnerhet inom demokrati, ekonomi, ledning och styrning.
Gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
God förmåga att förstå och kommunicera i gränslandet mellan verksamhet och teknik.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

Meriterande:
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i samverkan med flera parter
Ledarerfarenhet, antingen från linjechefsposition eller projektledning av större projekt.

Anställningens omfattning

Snarast, efter överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   A832537

Gör ansökan