jobb just nu!

Nationalekonom med inriktning inom miljö- eller hälsoekonomi

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten Klassificering och begränsningsförslag arbetar med att identifiera och prioritera ämnen samt att ta fram förslag för hur dessa ska regleras inom EU:s kemikalielagstiftningar för att minska de kemikalierelaterade riskerna för människa och miljö. Vi tar fram förslag till harmoniserad klassificering och märkning, kandidatlistan, samt begränsning av särskilt farliga ämnen.
Vi arbetar även med att utveckla testmetoder och vägledningsdokument, substitution, ge expertstöd internt och externt, delta i eller driva regeringsuppdrag, delta i expert-/arbetsgrupper inom våra verksamhetsområden nationellt och internationellt, samt medverka till prioritering och utveckling av miljöövervakning av miljögifter.


Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i enhetens arbete med att minska riskerna med farliga kemikalier. En väsentlig del av arbetsuppgifterna är att ta fram samhällsekonomiska analyser i förslag till begränsningar av kemiska ämnen inom EU, samt att ge stöd till medarbetare som sitter i kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) vid EU:s kemikaliemyndighet (ECHA). Begränsningsarbetet innefattar relativt omfattande och grundliga analyser och själva processen från projektets start till beslut inom EU tar ca 2-3 år, där huvuddelen av analysarbetet genomförs under det första året.

Tjänsten omfattar också att ge stöd i samhällsekonomiska frågor utifrån myndighetens behov och övriga arbete på nationell, EU och internationell nivå, vilket tidvis kan utgöra en betydande del av arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna och problemställningarna är tvärvetenskapliga och genomförs ofta i samarbete med kollegor utbildade inom naturvetenskap och juridik. Exempel på arbetsuppgifter är analys och utformning av regleringar och andra styrmedel, utvärdering av styrmedel, granskning av andras analyser samt externt deltagande i olika expert-/arbetsgrupper.

Arbetet innebär kontakter med Regeringskansliet, EUs kemikaliemyndighet (ECHA) andra myndigheter i Sverige och i andra EU-länder, näringslivet och intresseorganisationer.
Du förväntas vara aktiv inom tvärgruppen för samhällsekonomi på myndigheten och även inom myndighetens planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Resor i tjänsten förekommer.

Kvalifikationer

Du ska ha en examen i nationalekonomi på magister/masternivå. Du är väl förtrogen med att läsa, granska, analysera, skriva, sammanfatta och presentera nationalekonomiska texter och du uttrycker dig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska och på svenska.

Följande färdigheter och erfarenheter är meriterande:
- erfarenhet av arbete med analytiska uppgifter, antingen genom forskarstudier
eller annan relevant arbetslivserfarenhet
- erfarenhet från arbete med andra kompetenser i tvärvetenskapliga projekt
- praktisk arbetslivserfarenhet av hälsoekonomiska och/eller miljöekonomiska analyser

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du initiativtagande och självständig samtidigt som du är bra på att samarbeta och bygga relationer med kollegor både inom och utanför din enhet. Du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du är konstruktiv, lösningsorienterad, flexibel och öppen för att ta dig an nya arbetsuppgifter.
Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast
Tillsvidareanställningen föregås av en provanställning på 6 månader.

Ansökan

Referensnummer:   Diarienummer: H20-05384

Gör ansökan

Lön

Månadslön. Individuell lönesättning.

Övrigt

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.