Enhetschefer till vård- och omsorgsboende

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.

Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.

Vi utökar antalet enhetschefer till Vård- och omsorgsboende, både med en tillsvidare tjänst och ett tillfälligt uppdrag för statliga stimulansmedel. En tjänst blir förlagd till Torpdalen i ett delat ledarskap. En tjänst är kopplat till hela området utifrån behov och uppdrag.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef leder, ansvarar, planerar, organiserar, utvecklar, följer upp samt formar verksamheten utifrån uppsatta mål och behov inom fastställda ekonomiska ramar. Uppdraget har sin utgångspunkt från Karlskoga kommuns vision Välkommen, klok och innovativ.

Du kommer att ha ansvar för ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö enligt överenskommen ansvarsfördelning. Du samverkar med både interna och externa aktörer. Som enhetschef är du direkt underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp.

Som enhetschef leder du verksamheten till god kvalitet för de vi finns till för, brukarna/hyresgästerna. Stort fokus är att arbeta i team tillsammans med olika yrkeskategorier. Sjuksköterska och arbetsterapeut finns organisatoriskt under Hälso- och sjukvårdsenheten. Teamet är en nyckel till framgång. Din roll består till stor del av att planera, genomföra, följa upp och utveckla. Du behöver vara ett föredöme för ett gott bemötande och leda medarbetarna för en god kultur med ett personcentrerat förhållningssätt till brukarna. Till din hjälp finns bemanningsplanerare som närmast administrativt stöd.

Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag i en verksamhet som hela tiden utvecklas för att på bästa sätt kunna möta behoven.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant universitetsutbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
• Intresse för samt vana att hantera IT-stöd.
• Körkort B.
• Kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift .

Egenskaper och förmågor:
• goda ledaregenskaper i form av mod, låta andra växa i sin roll och vara en aktiv lyssnare
• arbeta i team tillsammans med olika yrkeskategorier för att nå bästa kvalitet för brukarna
• god samarbetsförmåga, social kompetens och kommunikation
• vara en inspiratör som kan ta tillvara medarbetarnas kompetens och kreativitet
• se möjligheter och mod att fatta beslut
• motiveras av att arbeta med ständiga förbättringar i utvecklingssyfte.

Önskvärt är erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg. Kunskap om en politisk styrd organisation, socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen, hälso- och sjukvårdslagen samt arbetsrätt.
Eftersom vi är ett finskt förvaltningsområde ser vi positivt på om du även kan tala finska språket.

Anställningens omfattning

Tillträde efter överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   SN 2021-00373

Gör ansökan

Övrigt

Urval och intervjuer sker löpande i denna rekrytering.

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen.