Socialsekreterare till barn och unga, Myndighetskontoret

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag.
Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.


Enheten barn och unga ansvarar för myndighetsutövning riktade till barn och unga 0-18 år. Enheten består av 12 socialsekreterare, en administratör, två teamledare och en enhetschef. Arbetsgruppen är en kompetent, hjälpsam och trevlig arbetsgrupp som tycker om att arbeta tillsammans. Många i arbetsgruppen har fleråriga erfarenheter av myndighetsutövning.

Vi söker nu två nya medarbetare. En av våra socialsekreterare har fått nytt uppdrag som samordnare för Signs of safety samt att vi kommer att förstärka enheten med en socialsekreterare.

Vi på barn och unga tycker om att utveckla vårat arbete och arbetar med ständiga förbättringar för att de barn och familjer vi träffar ska få ett professionellt bemötande och rättssäker handläggning. Under hösten 2022 har vi påbörjat ett arbete med att implementera Signs of safety och under våren 2023 deltar alla medarbetare utbildning i Signs of safety. Signs of safety är ett arbetssätt där man bjuder in till nära samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk.

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Jobb-och-naringsliv/Jobb-och-uppdrag/Yrken-dar-vi-har-storst-behov/Jobba-som-socialsekreterare.html

Arbetsuppgifter

Som socialsekreterare på barn och unga kommer du att utreda barns behov och föreslå samt följa upp insatser. Har du något område inom handläggning av barn och unga som du tycker är extra intressant så försöker vi matcha ditt arbete utifrån det. Arbetet på enheten bedrivs enligt SoL, LVU och i övrigt gällande lagstiftning. Du har nära stöd av kollegor, teamledare och chef. I arbetsgruppen finns en administratör som stöttar och avlastar i det dagliga arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och är intresserad av att utveckla socialt arbete och handläggning för barn 0-18 år. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom målgruppen och har arbetat med BBIC och Signs of safety. Vi värdesätter dig som har ett professionellt bemötande, förstår vikten av att ha ett gott samarbete kring de barn och familjer vi möter och med de aktörer som finns runt den enskilde. Att du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team och du har ett lyhört bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som ny socialsekreterare hos oss erbjuds du introduktion och utbildningar anpassade till dina behov och som kommer att ge dig de verktyg du behöver i arbetet. Alla medarbetare på enheten ingår i Yrkesresan. Yrkesresan är en satsning för att stärka introduktion och kompetensutveckling för socialsekreterare i myndighetsutövning gällande barn och unga.
Enheten barn och unga erbjuder bland annat årsarbetstid, semesterväxling, friskvård och distansarbete upp till två dagar i veckan.
Vi ser fram emot din ansökan!

Vänta inte med din ansökan rekryteringsprocessen kommer att ske fortlöpande.


Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1207658

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se