jobb just nu!

Utvecklare tillgänglighet

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Avdelningen för välfärd är en del av kommunledningskontoret som ytterst ansvarar för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Avdelningen har kommunövergripande ansvar för en mängd intressanta, utmanande och uppmärksammade områden som rör social hållbarhet, utbildning, vård och omsorg. Avdelningen arbetar med politiskt prioriterade frågor för att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Några exempel på arbetsområden inom avdelningen är social omsorg, utbildning och trygghet, övergripande arbete med hållbar stadsdelsutveckling, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter/barns rättigheter, skapa förutsättningar för jämlik och jämställd folkhälsa med mera.

Vi finns centralt i Eskilstuna, endast två minuters gångpromenad från tåg- och busstation.
Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämställdhet och mångfald i Eskilstuna kommun.

Till detta viktiga område söker vi nu en utvecklare som ska arbeta inom området tillgänglighet.

Arbetsuppgifter

Eskilstuna kommun har en plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021. Det övergripande målet är att flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning har rätt till god livskvalitet och hälsa vilket möjliggörs genom boende, sysselsättning, fritid och ett fullt deltagande i samhället på jämlika villkor. I Eskilstuna kommun ska alla människor ges förutsättningar för att leva självständigt och göra egna val, oavsett funktionsförmåga.

I rollen som Utvecklare ingår det att driva och samordna projekt, för närvarande drivs två samverkansprojekt för att skapa jämlika förutsättningar för tillgänglighet och aktiv fritid.

Du kommer också att vara sakkunnig i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor som är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen vars verksamhet ska bidra till att stärka rätten och möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i och påverka utvecklingen av kommunal verksamhet. Ansvaret för implementering av plan för tillgänglighet är en viktig del av tjänsten.

Du förväntas samverka med övriga medarbetare inom avdelningen välfärd, för samsyn och gemensamma insatser utifrån avdelningens mål och uppdrag inom social uthållighet/hållbarhet.

Du kommer även att planera och genomföra utbildningsinsatser inom området för medarbetare, chefer och förtroendevalda och planera, samordna, utveckla och genomföra olika aktiviteter riktade till externa parter och Eskilstunabor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gedigna kunskaper om funktionsvariationer och målgruppens livsvillkor. Du har en högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För den här rollen ser vi gärna att du har kunskaper om tillgänglighet i ett brett perspektiv samt kännedom om de lagar och riktlinjer som styr området. Du har en god pedagogisk förmåga samt förmåga att skapa kontakter och samverka med interna och externa nätverk. Det är meriterande om du har kunskaper i projektledning och implementering och erfarenhet av utvecklingsarbete inom området.

För att lyckas i den här rollen så söker vi dig som har driv och framåtanda. Du besitter förmågan att ha en helhetssyn, arbeta strategiskt men också omsätta detta i praktiska åtgärder och aktiviteter. Du är duktig på att strukturera din vardag, har ordning och reda men har samtidigt ett flexibelt och nytänkande förhållningssätt. Som person trivs du med att samverka och är duktig på att skapa och underhålla nätverk.

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   5171

Gör ansökan

Övrigt

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.