Uppdragsägare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 260 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.

Arbetsuppgifter

Du kommer i din roll som uppdragsägare att planera, genomföra, överlämna och avsluta utvalda och prioriterade projket tillsammans med övriga uppdragsägare på avdelningen och projektägare vid Boverket. En uppdragsägare motsvarar att agera projektägare med ansvar för att leverera projektets mål tillsammans med projektets team. En viktig del av arbetet är även att driva och samordna utvecklingsarbetet av myndighetens projektförmåga med projektutbildningar, -forum, -team och -process i syfte att utveckla Boverket som en matrisorganisation, och på bästa sätt utnyttja projektarbetsformen för myndighetens arbete.

Du förväntas att ansvara för att komplexa uppdrag och deluppdrag överlämnas i enlighet med budget och kvalitetsmål. Du håller ett övergripande, strategiskt perspektiv i syfte att rätt leveranser sker i rätt tid. Uppdragen bemannas av olika projektledare och sakkunniga från hela myndigheten. Du har verksamhetsansvar och budgetansvar medan personalansvaret för alla deltagare finns hos Boverkets enhetschefer. Det betyder att du arbetar i nära samverkan med avdelningschef, övriga projektägare och med myndighetens enhetschefer. En utmaning är att tillsammans prioritera och omprioritera för att få till rätt bemanning och kompetensmix på arbetsgrupperna som ska leverera resultat och nå projektens mål. Myndighetens uppdrag samverkar med många olika aktörer. Du förväntas även utveckla och upprätthålla nätverk med andra myndigheter och branschorganisationer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ledarskap, personal, kommunikation och projektmetodik företrädesvis från en politiskt styrd organisation. I dina tidigare roller har du stor erfarenhet av att själv leda kvalificerade projekt, och du är van att företräda din verksamhet. Det är särskilt värdefullt att du har arbetat med att utveckla andras projektledningsförmåga.

Du bör ha goda kunskaper inom något av Boverkets verksamhetsområden samhällsplanering, byggande eller boende, samt goda kunskaper om helheten. Det är värdefullt om du har erfarenhet av att leda i förändring.

I grunden har du en akademisk examen som innehåller kurser i projektledning alternativt en kombination av en relevant akademisk examen och annan certifierad projektledarutbildning.

Som person är du strategisk, målstyrd och driven. Men för att lyckas i rollen är det minst lika viktigt att du har en helhetssyn, är lyhörd och samarbetsinriktad. Du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya eller komplexa frågor och är bra på att skapa och underhålla nätverk samt att stödja och utveckla verksamhet såväl som kollegor. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga förmågor.

Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsutveckling!

Anställningens omfattning

Tillträde: enligt överenskommelse
Placeringsort: Karlskrona

Ansökan

Referensnummer:   1335/2021

Gör ansökan

Övrigt

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.