Arbetsmarknadshandläggare med samordnande funktion till LOK-Center

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Arbetslivsförvaltningen ansvarar för kommunens verksamhet inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Inom förvaltningen arbetar ca 180 medarbetare i en verksamhet som omfattar omkring 1 200 deltagare i arbetsmarknadsprogram och projekt samt omkring 3500 studerande inom den samlade vuxenutbildningen.

Inom LOK-Centers uppdrag finns arbetet med kommunernas aktivitetsansvar (KAA), extratjänster, deltagare från försörjningsstödet, samt tre stycken projekt via Europeiska socialfonden (IMFIS, Omstart och Nya eXtra stöd). Vi har även egna arbetslag för samhällsnyttiga uppdrag inom olika områden, samt tillgång till arbetsträningsplatser inom kommunala förvaltningar. Vi arbetar med personer som är i behov av omställning av olika slag för att komma in på arbetsmarknaden. Vårt stora samarbetsprojekt med Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen som vi har döpt till "Från bidrag till egen försörjning" är det projekt som vi nu har störst fokus på och som vi nu behöver förstärka med en tjänst.

Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner
- semesterväxling
- årsarbetstid
- friskvård till förmånligt pris
- hälsofrämjande aktiviteter
- extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
- personal- och fritidsföreningen Pulsen

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter som samordnande arbetsmarknadshandläggare ansvarar du för samordningen av ett arbetslag. Arbetslaget, som består av arbetsmarknadshandläggare, har en nyckelroll i individens resa till egen försörjning. Samarbete med kollegor i arbetslaget och samverkan med andra aktörer som individen kommer i kontakt med är vanliga inslag. Du kommer att vara delaktig i flera olika moment kring deltagarnas process mot egen försörjning. Det kan handla om att ta en första kontakt, framtagande av karriärplan, coacha via empowermentpedagogik, dokumentera, delta i samverkansgrupper och samordna aktiviteter kring individen. Du kommer i dina arbetsuppgifter med deltagarna att arbeta både individuellt och i grupp. Arbetet förutsätter att du trivs i att arbeta i en dynamisk organisation som är politiskt styrd.

Fler vanliga arbetsuppgifter är:
- Vara delaktig i att upparbeta praktikplatser på både privata och offentliga arbetsmarknaden
- Omvärldsbevakning inom ditt område
- Genomföra individuella kartläggningssamtal för att upprätta en handlingsplan mot jobb samt följa upp
- Kunna arbeta utifrån empowermentpedagogik och Case Management-inspirerat arbetssätt (utbildning genom arbetsgivaren)

Kvalifikationer

Som arbetsmarknadshandläggare med samordnande funktion krävs det att du är mycket strukturerad. Du bör ha god förmåga i att bygga upp relationer till enskilda personer och till olika organisationer, samt ha erfarenhet av samverkan. Du är en person som tar ansvar för och leda samarbeten framåt, mot uppsatta mål och deadlines. Du har också erfarenhet från att dokumentera och coacha/leda individer mot bestämda mål. Du har kunskap och erfarenhet av att komplettera det mänskliga mötet med digitala plattformar och digitala hjälpmedel.

Övriga kompetenser och förmågor som efterfrågas:
- Kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift
- En högskoleutbildning motsvarande minst två års heltidsstudier inom ett område som troligtvis är inom humaniora/beteendevetenskap/samhällsvetenskap.
- Vara kreativ/initiativrik och kunna arbeta självständigt
- Ha förmågan att bygga upp nätverk och kontakter på arbetsmarknaden, i syfte att hjälpa deltagarna ut i praktik eller jobb
- Erfarenhet av eller vilja att hjälpa utrikesfödda mot egen försörjning

Det är meriterande om du har arbetat med rehabliknande ärenden och samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även kunskaper i främmande språk bedöms positivt, vid likvärdiga kvalifikationer, detta eftersom många av deltagarna i våra aktiviteter är av utomnordisk härkomst.

Eventuellt kan 6 månaders provanställning komma att tillämpas.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2021-05-03

Vi önskar tillsätta tjänsten per omgående eller enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   37-21

Gör ansökan

Övrigt

LOK-Center bildar tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen (CVL) och Integrationsenheten Arbetslivsförvaltningen. Vi samverkar med och samarbetar med både privata och offentliga organisationer. Vi jobbar med empowermentpedagogik (7TJUGO), CM-inspirerat arbetssätt och karriärplan som utgångspunkter, för att få individen vidare till studier och arbete.

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 200 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.