jobb just nu!

Arkivarie till Sveriges Kommuner och Landsting

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi medlemmarnas frågor och erbjuder stöd och service. SKL:s uppdrag spänner över större delen av välfärdssektorn t.ex. vård, skola, och omsorg, tillväxt och samhällsbyggnad, juridik, och arbetsgivarfrågor samt ekonomi och styrning. Tjänsten som arkivarie tillhör styrelsesekretariatet inom avdelningen för administration. Styrelsesekretariatet ansvarar för dokumenthantering, diarium och arkiv, SKL:s ärende- och beredningsprocess och ger stöd och administrativ service till förbundets styrelse, arbetsutskott och kansliorganisation.

Vårt kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden.


Arbetsuppgifter

SKL är inne i ett intensivt arbete med att se över hur information ska hanteras och skapa bra verktyg för det interna arbetet med ett tydligt användarperspektiv. SKL:s arkiv sträcker sig tillbaka till 1908. Som arkivarie för SKL kommer du ha ett strategiskt ansvar för att värdera och bedöma vilken information som ska sparas för framtiden, hur den ska sparas och upprätta planer för hantering och vårdande av dokument. I utvecklingsarbetet ingår att utreda och skapa digitala lösningar för e-arkiv och att ta fram informationsmodeller och strategier för digitalt långtidsbevarande. SKL lyder inte under offentlighetsprincipen men har ett demokratiskt uppdrag.

Löpande arbetsuppgifter:
- Ansvara för det löpande arkivarbetet och utveckla användningen av arkiven så att de blir tillgängliga för forskning och utbildning.
- Ge råd och stöd och se till att arkiven förvaltas på bästa sätt
- Utveckla arbetssätt och utforma rutiner och riktlinjer inom området på såväl strategisk som operativ nivå
- Utbilda medarbetare i arkiv- och informationsredovisningsfrågor
- Delta i projekt och processkartläggningar inom verksamhetsområdet
- Medverka i upphandlingar av IT-stöd för att säkerställa krav på arkiv och gallring

På SKL arbetar en mängd olika kompetenser tillsammans med informationsförvaltningens utmaningar även om ansvaret framför allt ligger hos IT-experter och diarium och arkiv. De medarbetare som skapar dokument i SKL:s verksamheter har vitt skilda kompetenser och uppdrag. I arkivarierollen ingår därför en hög grad av samverkan med andra yrkesgrupper.

Kvalifikationer

Vi ser att det är viktigt att du har en mycket god förmåga att samverka med andra, sätta dig in i och förstå andras perspektiv och behov och ha förmåga att översätta det till stödstrukturer för en säker och effektiv dokumenthantering. Vi vill att du har en dokumenterad erfarenhet av just en sådan roll samt gärna att du arbetat i projektform.

Du har utbildning i arkiv- och informationsvetenskap (verksamhetsbaserad informationsredovisning), gärna även systemvetenskap eller så har du på annat sätt förvärvat kunskap om grunderna för utveckling, förvaltning och avställning av system. Du har den kompetens som krävs för att ta organisationen framåt i e-arkivfrågan och i samarbete med andra kompetenser hitta strategier för hur digitalt sparad information ska vara tillgänglig över teknikskiften mm.
Du har erfarenhet av arbete med arkivering och registrering, kunskap om processkartläggning och processbaserad informationsredovisning samt mycket god kunskap om e-arkiv och om dokument- och ärendehanteringssystem. Du har även mycket god kunskap om GDPR och andra relevanta författningar.

Som person har du god samarbetsförmåga och är serviceinriktad och nyfiken på användarna. Du har en mycket god administrativ förmåga, är strukturerad och noggrann, initiativtagande och utvecklingsorienterad.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A835642

Gör ansökan