jobb just nu!

Vattensamordnare med inriktning mot kommunikation till Vattenmyndigheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
• Möjlighet att bidra till samhällsnytta
• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

En viktig roll är att vara Vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt. Länsstyrelsen i Norrbotten är en av fem länsstyrelser som har ett särskilt utpekat uppdrag att vara Vattenmyndighet. På vattenmyndigheten i Bottenviken arbetar ca 10 personer inom olika kompetensområden. Arbetet utgår ifrån EU:s ramdirektiv för vatten där det långsiktiga målet är att uppnå en god vattenstatus på alla inlands-, grund- och kustvatten. Vattenmyndigheten samordnar arbetet med vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt som omfattar två län, 28 kommuner samt Torneälvens avrinningsområde som delas med Finland. Vattenmyndigheten deltar också i den gemensamma organisation som finns mellan de fem vattenmyndigheterna och samverkar med nationella myndigheter och organisationer. Vill Du veta mer om vattenmyndigheterna så gå in på hemsidan www.vattenmyndigheterna.se

Vattenmyndigheten hör till enheten för vatten och fiske. På vatten- och fiskeenheten ingår förutom vattenmyndigheten även fiskefunktionen som bl.a. svarar för tillståndsärenden, tillsyns- och förvaltningsfrågor samt fiskeutredningsgruppen som bedriver undersöknings- och utredningsverksamhet. Enheten har totalt 19 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Visst vill du jobba för hållbara vatten? Nu söker vi en vattensamordnare till vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt. Som vattensamordnare på vattenmyndigheten i Bottenviken är du den som har huvudansvar för samverkans- och kommunikationsfrågor, men du kan även komma att vara delaktig i övrigt arbete. Du kommer att ingå i vattenmyndigheternas nationella arbetsgrupp som arbetar med samverkans- och kommunikationsfrågor och fungera som länk mellan det regionala arbetet i vattendistriktet och det nationella arbetet. Du ska stödja medarbetare och vattenvårdsdirektörer utifrån framtagna samverkans- och kommunikationsplaner.

Det regionala samverkansarbetet är en prioriterad uppgift.Du har en nyckelroll utifrån gällande åtgärdsprogram att leda och utveckla den regionala samverkan med vattenråd, myndigheter, kommuner och andra organisationer som berörs av vattenfrågorna i distriktet.

En annan viktig uppgift den närmaste tiden är att se över och revidera vattenmyndigheternas gemensamma webbplats och du ansvarar för att webbsidorna utvecklas tillsammans med dina kollegor i den nationella arbetsgruppen. Du kommer även att ta fram texter till webb, sociala medier, trycksaker och nyhetsbrev samt hålla samverkans- och kommunikationsplaner uppdaterade.

Övriga arbetsuppgifter är förekommande arbete inom vattenförvaltningen och dessa kommer att utgå från din egen erfarenhet och kompetens och hur den bäst kan utnyttjas tillsammans med nuvarande bemanning för att skapa en effektiv integrerad förvaltning.

Arbetet är både strategiskt och praktiskt och du ska trivas att jobba i en miljö som präglas av utveckling och utmaningar. Uppdraget innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.

Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella utifrån dina kunskaper, eller hur Länsstyrelsen och enhetens uppdrag kan komma att ändras.

Kvalifikationer

Länsstyrelsen söker en vattensamordnare med erfarenhet och intresse för samverkan och kommunikation gällande vattenfrågor. Vi söker dig som brinner för vattenfrågor och som vill arbeta med att föra ut information om vårt arbete samt att samverka för bättre vattenmiljöer.

Som person är du utåtriktad och engagerad. Du tar initiativ och har förmåga att både starta, driva och avsluta projekt. Det är av yttersta vikt att du klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt.

Vi söker dig som:
• har en för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning.
• har en mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att samarbeta med många aktörer
• har erfarenhet av att leda projekt och processer
• har förmåga att anlägga ett brett samhällsperspektiv i arbetet
• är van att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet
• har goda färdigheter i att kommunicera, vårdat, enkelt och begripligt samt presentera såväl muntligt som skriftligt på svenska

Det är ytterligare en fördel om du har:
• utbildning eller erfarenhet av strategiskt samverkans- och kommunikationsarbete
• erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller vattenfrågor
• erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun
• kunskaper eller behärskar det finska språket i tal och skrift

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper

Anställningens omfattning

Obligatorisk provanställning om sex månader. Tillträde efter överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   112-6351-19

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.
Individuell lönesättning.

Övrigt

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.