IT-chef

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 230 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.

Arbetsuppgifter

Som IT-chef på Boverket har du en bred och dynamisk roll. Ledarskapet är centralt och du ansvarar för en enhet med 17 kvalificerade medarbetare inom drift, förvaltning och utveckling. Du ansvarar också för att förse generaldirektör och myndighetsledning med beslutsunderlag och bidrar därmed till att säkerställa den digitala utvecklingen inom myndigheten.

Enheten för IT har till uppgift att utifrån verksamhetens behov anskaffa, utveckla och förvalta myndighetens IT-infrastruktur och IT-system, ge myndigheten en god IT-service samt att stödja verksamheterna i dess arbete genom att initiera, erbjuda och utveckla effektiva och kompetenta IT-lösningar i dialog med verksamheten. För närvarande finns ett särskilt fokus på IT-säkerhetsfrågor. Enheten ansvarar även för användarstöd, drift och det löpande IT-säkerhetsarbetet.

Som enhetschef ansvarar du för att driva, leda och vidareutveckla verksamheten och skapar goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas inom sina kompetensområden och åstadkomma resultat. Myndigheten är sedan några år tillbaka organiserad enligt matrisstruktur. Detta förutsätter ständig utveckling av systemstöd, arbetsprocesser, rutiner och arbetssätt samt av samarbeten och gränssnitt såväl inom enheten som i relation till övriga delar av myndigheten.

Du rapporterar till avdelningschefen för verksamhetsstöd, och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du ingår även i Boverkets centrala ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är genuint intresserad av att leda andra människor. Ditt ledarskap främjar teamutveckling och du har förmåga att få såväl individer som grupper att växa och nå sin fulla potential. Du har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap i förändringsarbete och har förmåga att sätta enhetens verksamhet i ett större sammanhang. Din ledarerfarenhet omfattar verksamhets-, budget och personalansvar. För att lyckas i rollen som IT-chef hos oss behöver du smidigt kunna växla perspektiv och förhållningssätt utifrån verksamhetens behov, då du i rollen kommer att navigera mellan tre olika ledarnivåer och där tillhörande mandat; enhetens, avdelningens och myndighetens ledning. I grunden har du en akademisk utbildning, gärna inom IT, alternativt annan akademisk utbildning som tillsammans med erfarenhet inom IT-området kan bedömas likvärdigt.

Vi värdesätter en bred erfarenhet av kvalificerad och strategisk IT-utveckling i ledande ställning, gärna med en god kunskapsbalans mellan drift och applikationer. Erfarenhet av mjukvaruutveckling och molntjänstutredning är önskvärt, liksom att du har ett intresse för omvärldsbevakning av IT-området. Du behöver ha tillräcklig förståelse för IT-området för att kunna göra kloka prioriteringar och argumentera för IT-perspektivet i olika sammanhang. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta processorienterat och implementera nya arbetssätt. Vi värdesätter också erfarenhet från statlig förvaltning, eller offentlig sektor i övrigt, samt erfarenhet av LOU.

Du ser dialog och samverkan med medarbetarna som självklara arbetsmetoder. För oss är det viktigt att du är lyhörd och skicklig i din kommunikation och uppskattar att samarbeta med både ledning, medarbetare och chefskollegor. Du är van att arbeta processinriktat, ta ansvar, agera och fatta beslut. Du motiveras också av att, i rollen som rådgivare, stötta ledningen inför beslutsfattande i strategiska frågor.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   5236/2023

Gör ansökan

Övrigt

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.