jobb just nu!

Fastighets- och exploateringschef till kommun i stark utveckling!

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Kommunledningskontoret ansvarar ytterst för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna och att leda, samordna och följa upp kommunkoncernens arbete. Avdelningen miljö och samhällsbyggnad är en av sju avdelningar på kommunledningskontoret.

Enheten fastighet och exploatering består av arton medarbetare i två grupper; mark och exploatering samt fastighet. Vi har ett viktigt arbete i kommunens fortsatta expansion. Fram till 2030 behövs sjuttio förskoleavdelningar och ett äldreboende om året, samtidigt som bostadsbyggandet ligger på fortsatt höga nivåer.

Arbetsuppgifter

Vi kan erbjuda ett arbete där du får bidra till den största expansionen i modern tid i vår kommun! Du blir på ett övergripande plan involverad i alla större frågor som rör mark, exploatering och lokalförsörjning. Eskilstuna kommun är i stark utveckling och du får en nyckelroll i det fortsatta arbetet.

I rollen som fastighets- och exploateringschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar och du rapporterar till miljö- och samhällsbyggnadsdirektören.

Gruppen mark och exploatering representerar kommunen som markägare och ansvarar för utveckling av kommunens markinnehav. Till enhetens arbetsuppgifter hör bland annat strategiska frågor kring markinnehav, köp och försäljning av mark, tecknandet av olika typer av fastighetsrättsliga avtal, samt skötsel av skog och mark. Gruppen planerar och genomför även exploateringsprojekt tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen.

Gruppen fastighet har ett helhetsansvar för kommunens verksamhetsfastigheter och för lokalförsörjningen. Totalt rör det sig om verksamhetslokalytor om 650 000 kvadratmeter varav 80 procent är kommunägda. Hyreskostnaderna uppgår till drygt en halv miljard kronor och kommunen gör årliga investeringar på minst 200 miljoner kronor. Vi arbetar i nära samarbete med vårt kommunala fastighetsbolag.

Som ledare för enheten ansvarar du för processerna i respektive grupp och axlar en ledarroll med stora förväntningar på utveckling och resultat. En viktig del i arbetet blir att samverka med olika aktörer och att fortsätta utveckla formerna för detta. Du kommer att ansvara för strategiska mark- och exploateringsfrågor samt företräda kommunen i dessa frågor. I uppdraget ingår även att ansvara för hyresförhandlingar med Eskilstuna Kommunfastigheter.

Kvalifikationer

Vi vänder oss till dig som har relevant högskoleutbildning och som arbetat med fastighetsfrågor och/eller exploateringsfrågor i flera år. Du har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap och har vana av att leda och genomföra förhandlingar med gott resultat. Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd organisation och kunskaper inom fastighetsekonomi är en fördel..

Du tilltalas av att kombinera ledarskap, strategiska uppgifter och utveckla verksamhet. I det här jobbet är du verkligen med och bidrar till kommunens fortsatta utveckling och du får chans till personlig utveckling i en roll med en stor bredd i arbetsuppgifterna.

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   5168:1

Gör ansökan

Övrigt

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.