Natt Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Hemsjukvård

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Då en av våra nattsjuksköterskor kommer gå i pension söker vi nu en distriktsjuksköterska/sjuksköterska till hemsjukvården/SÄBO för i huvudsak natt tjänstgöring, viss kvällstjänstgöring kan ingå. Vi arbetar med påverkningsbart schema där du själv lägger schemat tillsammans med dina kollegor, utifrån dina samt verksamhetens behov.
Ni är 3 sjuksköterskor som arbetar natt. Hela sjuksköterskegruppen består av 22 sjuksköterskor. Tillsammans ansvarar ni för sjukvård och rehabilitering till kommunens invånare inom hemsjukvården och SÅBO. Här arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt chefer i team tillsammans med övrig personal med vårdtagaren är i centrum.
Att arbeta inom en mindre kommun innebär ett omväxlande och spännande arbete, vi har nära till varandra i organisationen och HSV och hemtjänst utgår från samma plats. Vi har ett nybyggt vård och omsorgs boende som togs i bruk i augusti 2020, där finns 64 platser för demens och 36 platser för somatik. I kommunen finns ytterligare ett SÄBO med 16 platser samt en korttidsavdelning med 15 platser. I hemsjukvården och funktionsstöd har vi ca 180 brukare som vi har hälso- och sjukvårdsansvar för.
Tillsammans med arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och enhetschefer så skapar vi en god vård för medborgarna i Askersunds kommun.
Som medarbetare utför du ett meningsfullt arbete med goda villkor. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!
Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Arbetsuppgifter

Sjuksköterskans uppgifter är att:
- Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
- Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
- Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
- Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
- Arbeta i vårt digitala signeringsprogram, Appva.
- Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska.
Har du vidareutbildning i geriatrik eller som distriktssköterska är det en fördel
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi tror att du är självständig och engagerad, är positiv till nytänkande och bra på att prioritera och hitta lösningar.
Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.
Körkort B är ett krav.
Erfarenhet av kommunal vård är önskvärt.

Anställningens omfattning

Tillträde efter överenskommelse. Urval och rekrytering kommer ske löpande under ansökningstiden.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   SSKnatt202207

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Förmåner

Som arbetsgivare värdesätter vi möjligheter för att skapa balans mellan arbete och fritid(livsbalans), vilket vi främjar dels genom att erbjuda påverkningsbart schema med årsarbetstid, önskad sysselsättningsgrad och friskvårdsbidrag

Övrigt

Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar!