Biträdande verksamhetschef för grund- och grundsärskolan

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Lärandeförvaltningen söker biträdande verksamhetschef till grund- och grundsärskolan. Har du lång erfarenhet av att jobba i skolans värld? Vill du utmana och bli utmanad i ditt arbete? Har du förmåga att vrida och vända på problem tills du hittar bästa lösningarna? Och framförallt kan du verkställa dem, kan du få saker att hända? Då är det dig vi söker.

Lärandeförvaltningen omfattar Hudiksvalls kommuns utbildningsverksamhet inom förskola, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi är totalt ca 1200 medarbetare och 6500 elever.

Hudiksvalls kommuns lärandenämnd har 17 grundskolor med cirka 3500 elever fördelade på tretton F6-skolor, två F9-skolor och två 79-skolor.

Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter, för nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!

Arbetsuppgifter

Huvuduppdraget är att bistå verksamhetschefen för grund- och grundsärskolan i att leda verksamheten, som sträcker sig från förskoleklass till och med grund- och grundsärskolans senare år. Du hjälper till att leda och utveckla grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem, med omvärlden i ditt blickfång och fokus på att driva verksamheten framåt.

Som biträdande verksamhetschef har du ansvar för utredningar, remisser och särskilda projekt och för att presentera och kommunicera detta arbete i olika sammanhang, till exempel för förtroendevalda och fackliga organisationer. Du arbetar utifrån de styrdokument som rör verksamheten. Du är underställd verksamhetschefen och arbetar sida vid sida med denne i att följa upp, analysera, utvärdera och vidta förbättringsåtgärder för att utveckla hela grund- och grundsärskolans verksamhet. Du ska kunna leda andra ledare, vilket kan innebära personalansvar.

Arbetet innehåller både operativa och strategiska arbetsuppgifter med särskild tonvikt på genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete och förbättringsarbete utifrån behov och beslut. En viktig del av tjänsten kommer att vara att leda och stötta rektorsgruppen i sitt arbete både som grupp och som rektorer för sina respektive skolor. Det är därför viktigt att du själv har god erfarenhet av och kännedom om en rektors komplexa uppdrag. Till stöd i uppdraget finns lärkontorets administrativa stöd samt tillgång till centralt stöd inom ekonomi-, kommunikations-, personal-, kvalitets- och IT-frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som inte är rädd för att utmana eller för att utmanas i ditt arbete. Du ska ha förmåga att driva, leda och genomföra förändringsarbete på ett effektivt och framåtsyftande sätt och kunna identifiera och analysera verksamhetens behov samtidigt som du är lyhörd nog att få med dig andra i arbetet. Och framförallt ska du tycka att det är roligt för att du ska trivas med arbetet och kunna genomföra det på bästa sätt behöver du ha ett genuint intresse för skolfrågor och tycka att utvecklings- och kvalitetsarbete är både viktigt och spännande, och till och med roligt, att bedriva.

Uppdraget kräver att du har en relevant akademisk examen och erfarenhet av arbete som skolledare. Du behöver även ha dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning, erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation samt god kännedom om de nationella och kommunala styrdokument som rör skolan och hur de tillämpas.

För att lyckas i uppdraget krävs framförallt en god analytisk förmåga. Du ser till helheten och har förmåga att se samband som stärker och utvecklar verksamheten. Du behöver ha lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Du har lätt för att skapa dig en överblick över ditt arbete, är kvalitetsmedveten, flexibel med hög strategisk förmåga och har fokus på skolans uppdrag. Du är en utvecklande ledare med stor lyhördhet, hög samarbets- och kommunikationsförmåga och handlingskraft. Du ska kunna fatta svåra beslut och ha en hög ekonomisk medvetenhet.

Därutöver behöver du ha:
- lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
- god språklig analytisk förmåga
- god numerisk analytisk förmåga
- B-körkort

Ansökan

Referensnummer:   A1178753

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.