Studie- och yrkesvägledare till CUL

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar!
Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Nu söker Lärandeförvaltningen en Studie- och yrkesvägledare till Centrum för utveckling och lärande – CUL.

CUL tillhör lärandeförvaltningen, som omfattar Hudiksvalls kommuns utbildningsverksamhet inom förskola, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi är totalt ca 1200 medarbetare och 6500 elever.

Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter, för nutid och framtid.
I Enheten för Studie- och yrkesutbildning arbetar idag 11 studie- och yrkesvägledare inom kommunens grundskolor. gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i kommunens samlade vägledningsenhet och vara placerad inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Vi arbetar tillsammans från lägre åldrar till vuxna.
Du har individfokus och ett utåtriktat arbetssätt.

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra vägledningssamtal och information, både enskilt och i grupp. Samverka med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen för att vår verksamhet ska bli som en röd tråd genom hela skolan.
Samarbete med lärare och övrig personal i den generella studie- och vägledningen är viktig för ökad måluppfyllelse. Samverkan sker även i hög grad med andra såsom myndigheter, näringsliv, kommuner och övriga utbildningsanordnare.

Kvalifikationer

Studie- och yrkesvägledarexamen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper som flexibilitet, drivkraft, kreativitet, ansvarstagande, lösningsfokus och samarbetsförmåga.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2023-08-07

Tidsbegränsad till: 2023-12-31

Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1224050

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html
Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.