jobb just nu!

Lärare till Gökstensskolan!

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Gökstensskolan skapar framtiden - Vi vill och vågar utmana tillsammans över gränserna!

Gökstensskolan ligger centralt i Torshälla. På skolan går cirka 830 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi fokuserar bland annat på de entreprenöriella kompetenserna, digitalisering och specialpedagogik samt kring ämnesövergripande arbete i samspel med andra aktörer i samhället.

För de yngre barnen har vi ett väl utvecklat arbete för en ökad jämställdhet. Redan från förskoleklass skapas en medvetenhet bland barnen om flickors och pojkars lika rättigheter och möjligheter.

På högstadiet arbetar vi med socialpedagoger som framförallt stöttar eleverna i deras sociala utveckling. Det innebär att du som lärare har möjlighet att fokusera på utvecklingen i ditt/dina ämnen.

Vill du vara med i vår utveckling?

Läs mer om oss här: www.eskilstuna.se/gokstensskolan

Arbetsuppgifter

På vår skola har vi hög behörighet bland våra lärare och goda studieresultat bland våra elever - och nu söker vi fler kollegor som vill arbeta tillsammans med oss!

Vi söker:
- Tidigarelärare till årskurs F-3 (tillsvidare)
- Tidigarelärare till årskurs F-3, vikariat under läsåret 2019/2020
- Tidigarelärare till årskurs 4-6, gärna i ämnena matematik/no (tillsvidare)
- Lärare i idrott, årskurs 4-9 (tillsvidare)
- Vikariat som förskollärare alternativt fritidspedagog i förskoleklass, ett läsår med möjlighet till förlängning

Alla tjänster är heltid (100%).

Sedan läsåret 17/18 har vi socialpedagoger på skolan som ansvarar för elevernas sociala vardag. Uppgifterna är varierande och av olika karaktär. En stor del består av stöd till våra elever och föräldrar i sociala frågor där de arbetar förebyggande och främjande.

Som lärare arbetar du i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger. Elevernas behov och sammansättning styr verksamhetens innehåll och gruppens storlek. Både den inre och yttre miljön ska erbjuda våra elever mötesplatser för dialog, kreativitet och samspel för god måluppfyllelse. Du ansvarar för att ge stöd, uppmuntran och förutsättningar för varje elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar i en lustfylld, utmanande och lärande miljö. En annan viktig del som ingår i rollen är att ha föräldrakontakter. Du har möjlighet att få stöd i ditt arbete av vårt starka elevhälsoteam.

Som lärare ska du planera, genomföra och följa upp verksamheten och sprida din kunskap till dina kollegor. Du ansvarar för att följa elevens utveckling och lärande, samt kontinuerligt reflektera kring detta. Pedagogisk observation, reflektion och dokumentation är en del i det dagliga arbetet, vilket ska leda till att synliggöra elevernas olika läroprocesser och utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig med lärarexamen och behörighet i aktuella ämnen och årskurser. Vi ser det som meriterande om du har aktuell erfarenhet av undervisning via arbete eller VFU.

Du behöver ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt ha en god förmåga och känna en trygghet i att använda IT-verktyg i arbetet.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser att du är en trygg ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap i klassrummet och kan planera och följa upp ditt arbete. Du har lätt för att kommunicera med både vuxna och barn. Vi lägger vikt vid en positiv inställning och att kunna se möjligheter. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling tillsammans med dina kollegor. Du är en engagerad medarbetare som har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroenden och lyssna in olika behov.

Anställningens omfattning

Höstterminen 2019 enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   C29016

Gör ansökan

Övrigt

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Enligt skollagen (2010:800) krävs att registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas i samband med anställning inom grundskolan.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.

Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D.