jobb just nu!

Toxikolog/Utredare för arbete med att minska risker med farliga kemikalier

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten Klassificering och begränsningsförslag arbetar med att identifiera och prioritera ämnen samt att ta fram förslag för hur dessa ska regleras inom EU:s kemikalielagstiftningar för att minska de kemikalierelaterade riskerna för människa och miljö. Vi tar fram förslag till harmoniserad klassificering och märkning, kandidatlistan, samt begränsning av särskilt farliga ämnen.
Vi arbetar även med att utveckla testmetoder och vägledningsdokument, substitution, ge expertstöd internt och externt, delta i eller driva regeringsuppdrag, delta i expert-/arbetsgrupper inom våra verksamhetsområden nationellt och internationellt, samt medverka till prioritering och utveckling av miljöövervakning av miljögifter.


Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i enhetens arbete med att minska riskerna med farliga kemikalier. En väsentlig del av arbetsuppgifterna består av att granska och utvärdera vetenskapliga underlag och att ta fram åtgärdsförslag för farliga ämnen enligt EU:s kemikalielagstiftningar Reach och CLP, samt att bidra till att utveckla och förbättra reglerna. Arbete med åtgärdsförslag inom nationella och internationella regelverk (t.ex. Stockholmskonventionen) kan också bli aktuellt.

Tjänsten omfattar även att utifrån enhetens och avdelningens behov bidra i andra delar av verksamheten, vilket tidvis kan utgöra en betydande del av arbetsuppgifterna. Exempel på sådant arbete är: ge expertstöd internt och externt, diverse utredningsarbete, delta i eller driva projekt, delta i expert-/arbetsgrupper inom våra verksamhetsområden nationellt och internationellt. Även planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten inom ramen för myndighetsförvaltning ingår.

Kvalifikationer

Du ska ha högskoleexamen med inriktning mot toxikologi eller inom annat område som vi bedömer likvärdigt. Du är väl förtrogen med att läsa, granska, analysera, sammanfatta och presentera naturvetenskaplig information och du uttrycker dig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska och gärna på svenska.

Följande färdigheter och erfarenheter är meriterande:
- erfarenhet av forskning eller annat relevant arbete inom toxikologi
- kunskaper inom reproduktionstoxicitet, hormonstörande effekter, alternativa testmetoder, eller arbetsmiljö
- erfarenhet av regulatoriskt kemikaliearbete på nationell, EU- eller internationell nivå. Särskilt inom ramen för CLP- och Reach-förordningen

Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du initiativtagande och självständig samtidigt som du är bra på att samarbeta och bygga relationer med kollegor både inom och utanför din enhet. Du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du är konstruktiv, lösningsorienterad, flexibel och öppen för att ta dig an nya arbetsuppgifter.

Anställningens omfattning

Tillträde snarast
Tillsvidareanställningen föregås av en provanställning på 6 månader.

Ansökan

Referensnummer:   Diarienummer: H20-05145

Gör ansökan

Lön

Månadslön, individuell lönesättning

Övrigt

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.