Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning växer och behöver fler inspektörer

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.Arbetsuppgifter

Som inspektör kommer du att kontrollera om tillverkare, importörer och distributörer av varor, kemiska produkter alternativt bekämpningsmedel tar sitt ansvar enligt olika kemikalielagstiftningar. Det gör du genom att bland annat granska företagens information om produkters hälso- och miljöfarlighet och genom kontroll av att produkterna inte innehåller kemiska ämnen i strid med gällande regler.

Företagen finns över hela Sverige och därför ingår resor i arbetet. I arbetsuppgifterna kan det även ingå att samverka med andra EU-länder i tillsynsfrågor och att ge tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser.

En stor del av det vardagliga arbetet utförs tillsammans med kollegor i projektform vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga och att du aktivt vill bidra till ett positivt arbetsklimat.

Kvalifikationer

Arbetet är mycket varierat och kräver kompetens inom såväl naturvetenskapliga ämnen som regeltillämpning. Vi söker dig som har en högskoleexamen som vi bedömer som relevant för tjänsten.

Det är mycket meriterande med erfarenhet av arbete med frågor gällande kemikalielagstiftning. Det kan till exempel vara erfarenhet av att ha arbetat med kemikalielagstiftning ur ett företagsperspektiv eller på en myndighet. Det är också mycket meriterande med erfarenhet av att bedriva tillsyn enligt miljöbalken eller kemikalielagstiftningen.


Övrigt meriterande:
- Kunskap om kemiska analyser och/eller standarder
- Kunskap om ämnesinnehåll i olika material
- Erfarenhet av att ha tagit fram eller granskat säkerhetsdatablad
- Erfarenhet av klassificering och märkning enligt CLP-förordningen
- Relevant juridisk kompetens

De regelverk som vi utövar tillsyn över är både omfattande och detaljerade vilket ställer stora krav på att du har förmåga att kunna ta till dig olika vägledningar och att använda och tolka olika lagstiftningar. Den tilltagande e-handeln och digitaliseringen innebär ökade krav på att kunna förstå och använda olika IT-verktyg. Dessutom krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i svenska och engelska.

Täta kontakter med kollegor, företagsrepresentanter, myndigheter och andra intressegrupper ställer stora krav på gott omdöme och bemötande samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Eftersom vi arbetar mycket i projektform är det en fördel om du har förmåga att på ett effektivt sätt både delta i och leda projekt.

Som person är du konstruktiv, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du är initiativtagande och självständig samtidigt som du är bra på att samarbeta och bygga relationer med kollegor både inom och utanför din organisatoriska enhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Inspektörer kan behöva använda bil i tjänsten och du bör därför ha körkort för personbil.

Vissa av anställningarna är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse. Kemikalieinspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan

Referensnummer:   H22-04768

Gör ansökan

Övrigt

Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg och som medarbetare har du möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan efter överenskommelse med din chef.

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.

Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.

Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.