jobb just nu!

Socialsekreterare, Ungdomsenheten

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation som utgörs av sex enheter. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård,
ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet, ANDTS och barn- och ungdomars delaktighet. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård
för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.

Ungdomsenheten vänder sig till ungdomar i åldern 13-19 år och deras familjer samt har ansvar för myndighetsutövningen gällande ensamkommande barn. Enheten utreder, bedömer och följer upp insatser samt ansvarar för uppföljningen av dessa. Personalgruppen består av en enhetschef, tio socialsekreterare, en gruppledare, en specialistsocionom samt administrativ personal. Verksamheten är samlokaliserad med barn- och familjeenheten och familjerättsenheten vilket främjar samverkan. Inom enheten finns även ett hvb-hem/stödboende för ungdomar.

Ungdomsenheten är just ni inne i en spännande och aktiv utvecklingsfas. Utvecklingsarbetet är en del i ett förvaltningsövergripande projekt som pågår till och med december 2021, vilket bland annat innefattar en timmes reflektionstid per dag för socialsekreterare. Projektet syftar till att balansera de höga krav som finns i en socialsekreterares arbetsvardag, genom att tillföra resurser i form av ökade möjligheter till återhämtning. Bakgrunden till projektet är att förvaltningen vill erbjuda hälsosamma arbetsplatser, där medarbetare kan arbeta oavsett var i livet de befinner sig, där personal trivs och stannar kvar och där kontinuitet och erfarenhet i arbetsgrupperna leder till hög kvalitet för de människor som kommer i kontakt med socialtjänsten.


Kommunövergripande förmåner vi erbjuder dig är bland annat:
- semesterväxling
- årsarbetstid
- friskvård till förmånligt pris
- hälsofrämjande aktiviteter
- extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
- personal- och fritidsföreningen Pulsen

Arbetsuppgifter

Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är att utifrån SoL och LVU utreda och bedöma behovet av insatser från socialtjänstens sida, samt även föreslå utformningen av dessa och följa upp insatserna. Till din hjälp har du de ovan nämnda resurserna plus vårt familjecenter med ett femtontal medarbetare. Vi arbetar även nära ihop med förvaltningens barn- och familjeenhet.

Vi har tillgång till både intern och extern handledning och fortbildning erbjuds samtliga anställda. Inom förvaltningen har vi även en reflektionsgrupp som extra stöd för socialsekreterare som är nya i sin roll.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är socionom och har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen och gärna vana av arbete med utrednings- och handläggningsarbete. Vi anser att det är bra om du har en god förmåga till struktur och fokus, detta då det ligger i jobbets natur att saker då och då inträffar som sätter medarbetarnas stressnivå och tålamod på prov. Du är trygg i dig själv och beredd att ta dig an den utmaning det innebär att arbeta med ungdomar i utsatta situationer. Du är också redo att i linje med verksamhetens mål arbeta aktivt för att både du själv och dina kollegor ska trivas och ha det bra tillsammans på jobbet.
För att kunna arbeta hos oss ska du även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du behöver ha körkort.

Om du känner att den beskrivningen stämmer på dig är du varmt välkommen in med din ansökan!

Anställningens omfattning

Tillträde 1 juni enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   25-20

Gör ansökan

Övrigt

Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare.

I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 370 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.