Undersköterskor till Forsa och Näsviken hemtjänst

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag.
Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.

Hemtjänsten i Forsa och Näsviken är två mindre arbetsgrupper som tillsammans har drygt 100 kunder som vi ansvarar för. Forsa hemtjänst har sin hemtjänstlokal belägen i Forsa medan Näsvikens hemtjänstlokal ligger i Näsviken, i nära anknytning till Rosenborgs vård- och omsorgsboende. Enhetschef och bemanningssamordnare finns tillgängliga kontorstid. Vi lägger stort fokus på kunden och individen vi är till för. Vi genomför omvårdnadsträffar regelbundet där även sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter från Hemsjukvården samt socialsekreterare från Myndighet deltar. Kunden är alltid främst i fokus och alltid grunden för hur vi ska arbeta samt vad vi ska arbeta med. Allt vi gör ska utgå från ett kundperspektiv. Forsagården och Rosenborgs vård-och omsorgsboende med dess geografiska närhet, utgör två naturliga samplaneringsytor och samarbetsytor. Vi jobbar med ansvarsområden vilket innebär att alla medarbetare har specifika områden som man ansvarar över för att det vardagliga arbetet ska flyta på. Vi jobbar också med kontaktmannaskap för att upprätthålla en kontinuitet för kunden, så att kunden kan känna sig trygg i hur insatserna utförs. Kontaktmannen ansvarar för att upprätta genomförandeplan.

Det lagrum som är till grund för vår verksamhet är Socialtjänstlagen vilken bygger på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. En del i Socialtjänstlagen är att socialtjänsten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. I detta jobbar vi mycket med att inte göra saker åt kunden som den själv kan göra samt signalera till socialsekreterare när en person inte har behov av en insats längre.

Arbetsuppgifter

Som undersköterska inom hemtjänsten hjälper du de kunder vi har att ombesörja. Våra kunder har beslut om insatser som kommer från en socialsekreterare på Enheten för Vuxna och Äldre på Myndighetskontoret. Vårt uppdrag är att verkställa beslut från socialsekreteraren. Beslut kommer i form av beviljade insatser. Vi gör sedan en genomförandeplan tillsammans med kunden, på hur kunden vill ha sina insatser utförda. Vissa kunder har flera insatser varje dag och det finns kunder som har någon enstaka insats per vecka. En viktig roll du har som träffar våra kunder närmast är att signalera när du ser att något inte stämmer. När kunden eventuellt har behov av mer eller andra insatser för att må bra och klara sin vardag. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du hos kunden i dennes hem. Viktigt är då att lyssna på vad kunden vill, då vi kommer och utför insatsen och är gäster i hemmet. I arbetet ingår också uppgifter såsom medicingivning och kontakt med sjuksköterska samt rehabpersonal. Bilkörning är en stor del av vad man gör under ett arbetspass. Vi har leasingbilar från kommunens Transportenhet.

Centralt i vårt arbete är att ta hand om människor som behöver oss. Därför är det viktigt att vårt arbetssätt präglas av en god etik och moral då vi kan behöva göra ställningstaganden som påverkar de vi är till för på ett betydande sätt.

Daglig dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. Även en del möten sker digitalt. Vi ser därför gärna att du har digital kunskap och erfarenhet av att dokumentera. Vi arbetar främst i datasystemen Treserva och Medvind. Datasystemet TES är vårt planeringsverktyg där den dagliga planeringen finns. TES är en central del i vårt arbete och används för att planera samt registrera tiden vi gör ute hos kunden.

Arbetet innebär tjänstgöring dagtid, kvällstid samt helger.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har genuint intresse för människor och ser alla människors lika värde. Du är lugn, lyhörd, flexibel och tålmodig. Du är bra på att stödja, handleda och aktivera. Som medarbetare anser du det vara viktigt att samarbeta i personalgruppen likväl som att ta egna initiativ. Du har en positiv inställning och lätt för att skapa ett positivt arbetsklimat. Stor vikt läggs vid ditt engagemang och personliga egenskaper.

• Vi ser gärna att du har erfarenhet att jobba med datasystem som TES, Treserva och Medvind.
• Undersköterska.
•Krav: B-körkort.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1123757

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se