jobb just nu!

Ekonomichef

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen


- du fortsätter utveckla ekonomiprocesserna genom ditt trygga ledarskap

Sandvikens kommun är i en spännande fas med framtida utmaningar! Efter några års anpassning till förändringar inom arbetsmarknaden, tar nu industrisatsningar och den viktiga etableringen av Microsoft kommunen in i nya möjligheter.

PERSONALFÖRMÅNER
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening som vi är mycket stolta över, som erbjuder många aktiviteter och dessutom är en av Sveriges bästa personalföreningar.

Arbetsuppgifter

Som ekonomichef har du ett övergripande ansvar för budgetprocessen och övriga processer inom ekonomiområdet. Du kommer att ingå i kommunens ledningsgrupp där du förväntas bidra till att helhetsperspektivet utvecklas samt att stödja kommundirektören att utveckla budgetprocessen.
Ditt uppdrag blir att ta vid med utvecklingsarbetet av ekonomiavdelningens arbetsprocesser för att möta framtidens utmaningar. Nya förutsättningar såsom förändrad demografi, förändrade ekonomiska förutsättningar samt behov av att digitalisera ett antal av kommunens processer. Här ges du möjlighet att med ett tryggt och tillitsbaserat ledarskap inspirera och leda kommunen mot en modern och tydlig ekonomistyrning. De använder verksamhetsstyrsystemet Hypergene (beslutsstöd för verksamhetsstyrning) där implementering pågår av de olika processerna.

Att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar, våga fråga sig varför och att vara modig att prova blir viktigt för dig och genom den delaktighet du skapar med dina tretton medarbetare. Utöver det krävs samarbete och koordinering av ca tio ekonomer, anställda av respektive förvaltning i verksamheten. Ekonomiavdelningen och ekonomichef blir dessutom involverad i arbetet i koncernen tillsammans med koncernekonom och flertalet bolagsekonomer. Koncernen innefattar flera kommunala bolag bl.a. bostads- och energibolag som ägs av Sandviken kommuns moderbolag Sandvikens Stadshus AB.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen tror vi att du är en erfaren ledare med förmåga att genom tydlighet, trygghet och humor leda och inspirera andra. Vidare är du en strategisk, analytisk och serviceinriktad person med stark förmåga att se samband och etablera samarbete. Du drivs av en vilja att fatta långsiktigt hållbara beslut och fokuserar gärna på processer. Som ekonomichef ser du helheter och strategier men har också förmåga att driva och slutföra specifika frågor. Du är inte rädd för att tänka nytt och vill möta framtidens behov på ett klokt och balanserat sätt. Som ledare är du tillgänglig, trygg och modig och har inga problem med att delegera eller ställa krav. Du har god förmåga att på ett pedagogiskt sätt resonera kring samt förklara samband och resultat. Vi tror också att du är nyfiken kring vilken information som finns bakom siffrorna och arbetar gärna med input från hela kommunens organisation.

I grunden har du en relevant akademisk examen inom ekonomi och flerårigt ledarskap i en komplex organisation. Du har ett stort samhällsintresse och nyfikenhet för samhällsutveckling, samt meriterande att ha arbetat i en politiskt styrd organisation - även om det inte är ett krav.

Anställningens omfattning

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   Balkefors Ponsiluoma

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Sandvikens kommundirektör går i pension efter tio år i den rollen. Den rekryteringsprocessen pågår och planen är att ny kommundirektör ska bli klar för det uppdraget, för att vara med och bidra i slutet av rekryteringen av ny ekonomichef.

Välkommen att bli en nyckelperson för Sandvikens fortsatta utveckling!