Barnskötare till Håstaby förskola

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen ingår undervisning.

Förskolan arbetar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring förskolans uppdrag enligt läroplan och skollag. All personal arbetar i dokumentationsverktyget Unikum där vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar!

Nu söker Lärandeförvaltningen en barnskötare till Håstaby förskola.

Förskolan ligger i Hudiksvalls södra stadsdel med närhet till grundskolan Håsta skola, F-6. Vi har nära till naturen och skogen. Förskolan är organiserad i tre avdelningar med barn 1-5 år, i dagsläget fördelat på en avdelning barn 1-3 år och två avdelningar barn 3-5 år.

På Håstaby förskola vill vi att alla, såväl barn som vuxna, ska få känna sig sedda och trygga. Håstaby förskola genomsyras av ett bekräftande och inlyssnande förhållningssätt där vi tror på att glädje, gemenskap och engagemang får individen att växa.
Förskolan arbetar för hållbar utveckling - social, ekologisk och ekonomisk.

Här har du möjlighet att utvecklas och växa i rollen som barnskötare.
Välkommen att växa med oss!

Arbetsuppgifter

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.
Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Som personal på förskolan arbetar all personal i olika arbetslag utifrån den nationella läroplanen tillsammans med arbetslaget för att stimulera varje barns utveckling och lärande. Arbetslaget arbetar för att ge barnen förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling och för att ge alla barn en trygg omsorg.

Arbetslaget har gemensamt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Arbetslaget följer och analyserar varje barns förändrade kunnande genom dokumentation och reflektion. Det ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande och delaktighet.

Även barnens möjlighet till inflytande är ett viktigt uppdrag i förskolan genom att ta tillvara på barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter.

Kvalifikationer

Treårig gymnasieexamen med godkända betyg från barn- och fritidsprogrammet eller
1300 poäng vuxenutbildning i nationell basutbildning1 år och med en påbyggnadsutbildning 0.5 år med inriktning barnskötare med godkända betyg, totalt 1,5 år.

Erfarenhet av arbete i förskolan är meriterande.

Goda egenskaper:
- Självgående, uppmärksam och trygg i att leda barngrupper.
- Lyhörd, tillmötesgående och har god samarbetsförmåga.
- God kommunikationsförmåga för att stödja barnens språkutveckling och kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Positiv och nyfiken till barnens utveckling.
- Strukturerad och organiserar ditt arbetet på ett effektivt sätt.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2023-10-05

Eller enligt överenskommelse.
Innan erbjuden anställning ska ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1245604

Gör ansökan

Övrigt

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.