Logoped/talpedagog sökes till Valdemarsviks grundskolor

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som växer och har idag cirka 7 800 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 700 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se och ta del av vår Vision 2025.

Arbetsuppgifter

Som logoped tillför du logopedisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande utifrån individ-, grupp- och organisatoriskt perspektiv. Du bidrar med kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett språkstödjande perspektiv. Som logoped arbetar du tillsammans med centrala elevhälsan, skolornas elevhälsoteam och arbetslag/pedagoger på skolorna. Du behöver också kunna arbeta självständigt enligt styrdokument, lagstiftning och riktlinjer.

I ditt uppdrag som logoped ingår att bedöma och utreda enskilda elever som underlag inför beslut om särskilt stöd eller behov av fördjupad utredning. I uppdraget ingår särskilt stöd eller åtgärdande logopediska insatser för enskilda elever.

På organisatorisk nivå ingår att:
• bidra med kunskap kring elevers hälsa, lärande och utveckling ur ett logopediskt perspektiv som möjliggör ett tillgängligt lärande för elever med språkstörningar
• ge handledning, planera och följa upp insatser utifrån logopedisk kompetens till skolans medarbetare
• vara stöd till rektor vid frågor och skolutveckling utifrån ett logopediskt perspektiv
• samverkan med andra aktörer utanför skolan kan ingå i arbetet

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en logopedexamen och legitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i skolan. Alternativt har du pedagogisk examen med påbyggnadsutbildning inom talpedagogik eller är specialpedagog med påbyggnad tal, språk och kommunikation.

Vi söker dig som har lätt för att skapa relationer med såväl barn som vuxna och har ett förhållningssätt som stämmer överens med vår värdegrund. Då du arbetar nära skolans arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar viktig.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Anställningens omfattning

Snarast under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Referensnummer:   305 e/2021

Gör ansökan

Övrigt

Omfattning 80-100 procent.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0123-19100.