Fältsekreterare

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?

Välkommen till Åstorp – Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar

Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.

Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 15 800 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.

Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en av tre medarbetare i vårt mobila team, vars syfte är att tidigt fånga upp unga som vistas i riskmiljöer samt att öka tryggheten i samhället. Det mobila teamet arbetar ute i kommunen med speciellt fokus på de miljöer där ungdomar befinner sig t ex skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar etc. Teamet anordnar gruppverksamhet och arbetar genom/i olika nätverk med våra ungdomar. Relationsbyggande och lyhördhet är viktiga komponenter i arbetet med att bryta ungdomars vistelse i riskmiljöer. Vid behov förväntas du kunna hålla stödjande och rådgivande samtal med både ungdomar och vårdnadshavare.

Mobila teamet arbetar kommunövergripande och tvärsektoriellt.

Kvalifikationer

• Socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av liknande arbete med ungdomar

Vi förväntar oss att du:
• har en helhetssyn på individ och organisation
• har förmåga att använda din kompetens utifrån verksamhetens behov och för verksamhetens bästa
• har lätt för att samverka med andra aktörer såsom polis, skola, fritidsgårdar, föreningar etc.
• aktivt delar med dig av kunskaper, kompetens och erfarenhet
• aktivt deltar i kommunens utvecklingsarbete
• verkar för en bra arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat

Anställningens omfattning

Tillträde:   2022-01-01

1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   A1070792

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Schema.
Arbete såväl dag- som kvällstid.

Övrigt

Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister.