SKR söker utredare för att driva och bevaka utbildningsfrågor

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Hos oss finns möjligheter för dig som vill förändra, förnya och förbättra.

Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad är uppdelad i två sektioner, Utbildningssektionen och Arbetsmarknadssektionen. Avdelningen bevakar ekonomiska, legala och innehållsmässiga förutsättningar för verksamheternas utveckling och resultat. Inom utbildningsområdet handlar det i huvudsak om att företräda och ge stöd till kommunala huvudmän för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Frågor om kommunal vuxenutbildning ligger på Arbetsmarknadssektionen.

Arbetsuppgifter

Du ingår i Utbildningssektionen som består av 16 medarbetare och en sektionschef. Sektionens uppdrag är att arbeta med intressebevakning, strategiskt medlemsstöd och utvecklingsuppdrag. Vi arbetar i nära samarbete med Arbetsmarknadssektionen i att främja integration från skola till arbetsmarknad.

Som utredare ska du driva och bevaka utbildningsfrågor ur ett brett perspektiv samt bidra med analyser och utredningar inom området. Du har en nära kontakt med medlemmarna och du kan företräda dem på nationell nivå i kontakter med myndigheter, fackliga organisationer och media. Du förväntas göra egna bedömningar, analyser och initiera samt driva frågor som du genom dina medlemskontakter fångar upp. I rollen ingår också att skriva remissyttranden och underlag samt göra vissa juridiska och ekonomiska analyser. Via omvärldsspaning tar du del av relevant forskning, nya rön och lyssnar in våra medlemmar i våra nätverk och i andra forum. Utifrån frågans karaktär samråder du med andra avdelningar inom SKR.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har kommit en bit i din karriär och har mångårig erfarenhet av arbete inom en kommun på förvaltningsnivå med för tjänsten relevanta frågor. Du ska ha en pedagogisk, samhällsvetenskaplig eller annan relevant högskole- eller universitetsutbildning. Du ska ha en god kännedom om kommuner och deras verksamhet och ha erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation/sektor. Du ska ha en mycket god förmåga att kommunicera och presentera i tal och i skrift. Har du kunskap och förståelse för relationen mellan stat och kommun är det en merit.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor och för att trivas i uppdraget vill vi att du har en förmåga att skapa relationer och nätverk. Du är analytisk, drivande och självgående samt har ett strukturerat arbetssätt. Det faller sig lika naturligt för dig att arbeta självständigt som tillsammans med andra och vi värderar din samarbetsförmåga högt. Det är också centralt att du har ett professionellt förhållningssätt, mycket gott omdöme och har en förmåga att leda processer. Du har en god förmåga att snabbt ställa om och ta till dig nya uppdrag då sektionens frågor ständigt är aktuella.

Ansökan

Referensnummer:   C94356

Gör ansökan