jobb just nu!

Fritidspedagog / grundskollärare inriktning fritidshemRITIDSPEDAGOG

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?

Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se

Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka!
Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Eleverna bor i närområdet samt på landsbygden runt Hummelsta. I närmiljön finns stora grönområden med skog och åkrar. Runt skolan finns en väl tilltagen skolgård med fotbollsplan, löparbana, längdhoppningsgrop, klätterställning, motorikbanor, gungor och stora grönytor. Skolan har tillgång till två idrottshallar, en normalstor gymnastiksal och en stor idrottshall, vilket ger många fördelar och möjligheter till aktivitet och rörelse. I närheten av skolan finns också Borgvallens idrottsplats. Skolan har under de senaste 5 åren haft ett projekt MEIH i ett samarbetet med Karolinska institutet vilket innebär att alla elever har rörelse dagligen i ledning av en aktivitetsledare. Vi arbetar med Cromebooks och Ipads.

Grundskolan leds av en rektor och biträdande rektor och är organiserad i tre arbetslag F-3, 4-6 samt Fritids. Medarbetare på fritidshemmet utgör ett eget arbetslag som deltar i F-3 och 4-6 vid behov. F-3 och 4-6 leds av arbetslagsledare och Fritids av bitr. rektor med ansvar för samordning av fritidshemmet verksamhet samt personal- och budgetansvar för fritidshemmet Antalet medarbetare är 33. Lärare undervisar i de ämnen de har behörighet. Samtliga pedagoger är legitimerade.
Skolan har en väl organiserad elevhälsan med ett nära samarbetet med övriga pedagoger. Elevhälogången tydlig och är väl förankrad i verksamheten. Specialpedagogerna ingår i skolans elevhälsa som i övrigt består av speciallärare, skolsköterska, psykolog, kurator. I skolan finns tre förstelärare som, förutom sina ordinarie uppdrag som lärare, tillsammans med rektor arbetar med utvecklingsfrågor.


Arbetsuppgifter

Verksamhetens mål
Skolbarnsomsorgens mål är att bedriva en pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen, kommunens
kvalitetsutvecklingsplan och enhetens arbetsplan med stöd i FN:s barnkonvention.
Skolbarnsomsorgens specifika uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull fritid. Verksamheten
skall vara lustfylld, trygg och utvecklande för alla barn som deltar. I samarbete med hemmen skall
barnens utveckling till ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare främjas.
Fritidspedagogens mål inom ramen för verksamhetens mål

Pedagogiska mål:
1. Ta helhetsansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar
barnen till lek, aktivitet och lärande.
2. Ha ansvar för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten så att den
stimulerar och utmanar barns sociala förmågor och demokratiska förhållningssätt.
3. Aktivt arbeta för verksamhetens värdegrund och arbeta mot diskriminering.

Mål föräldrasamverkan:
4. Ta helhetsansvaret för ett nära samarbete med hemmet.
5. Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hem och skola (trepartsmodellen).
Mål arbetslaget/utveckling
6. Bidra till arbetslagets kompetensutveckling.
7. Bidra och främja ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen.
8. Bidra till helhetssyn på barnet.
9. Aktivt arbeta mot verksamhetens mål.

Kvalifikationer

Behörig/legitimerad fritidspedagog eller grundskollärare med inriktning mot fritidshem

Anställningens omfattning

Tillträde:   2020-01-13

Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   C33466

Gör ansökan

Övrigt

Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.

Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.

Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.