jobb just nu!

Fältsamordnare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sandvikens Familjecenter är en öppenvårdsverksamhet som arbetar med stödjande och förändringsinriktade insatser för barn och unga och deras familjer. Främst erbjuds insatser på uppdrag av Barn- och familjeenheten eller Ungdomsenheten, men familjer kan även söka hjälp på eget initiativ i form av sk serviceinsats. Individ- och familjeomsorgen i Sandvikens kommun arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt.
Sandvikens Familjecenter består av 14 familjebehandlare och en enhetschef. Verksamheten har en bred kompetensbas med erfarna familjebehandlare, i personalgruppen finns socionomer, förskollärare, behandlingspedagoger och andra yrkeskategorier med beteendevetenskaplig grund. Inom ramen för Familjecenter finns även Lyktan, med uppdrag riktat mot barn- och unga som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller separationskonflikter.
I Sandvikens kommun finns flera goda exempel på främjande verksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar. Efter inventering av verksamheterna kan man se att det finns ett behov att fylla inom ramen för den selektiva preventionsnivån, dvs insatser för riskgrupper innan problem uppstått alternativt befästs. För att på ett bättre sätt nå och erbjuda stöd till de ungdomar och familjer som av olika skäl inte själva söker stöd behövs ett mer proaktivt och uppsökande arbetssätt genom en fältverksamhet. Verksamheten kommer att ha ett operativt och strategiskt uppdrag kring målgruppen barn och unga i riskzon. Fältverksamheten kommer att bestå av fyra fältsamordnare varav en är gruppledare. Gruppen kommer att samlokaliseras med Lyktan.

Arbetsuppgifter

Arbetet i fältverksamheten ligger inom områdena uppsökande verksamhet, samordning samt informerande och mobiliserande insatser. Som fältsamordnare arbetar man såväl proaktivt som reaktivt. Det förstnämnda handlar om att ha god lokalkunskap, etablera personkontakter med potentiella resurser, stötta engagerade personer och organisationers arbete samt självständigt initiera olika satsningar. Det reaktiva handlar om att ha en samordnande roll vid akuta samhällshändelser med social oro och arbeta uppsökande genom att befinna sig i de miljöer barn och unga finns. Verksamheten samverkar med andra aktörer på ett mobilt och flexibelt sätt i de sammanhang där behoven för tillfället är som störst.

Huvuddragen i uppdraget för fältverksamheten är att:
- Arbeta uppsökande och mobiliserande på ungdomars arenor, på gruppnivå och individnivå. Fånga upp ungdomar i utsatta situationer och erbjuda möjligheter till stöd och hjälp till förändring.
- Ha ett nära samarbete med föräldrar, ungdomars övriga nätverk och arbeta motiverande med dessa grupper för att öka ungdomars trygghet och trivsel i hemmen.
- Samverka med skola, fritid, övrig socialtjänst, polis och andra aktörer som arbetar med målgruppen, skapa samverkansforum utifrån behov och ha en sammankallande roll.
- Arbeta tillsammans med kommunens befintliga verksamheter för gemensamma insatser kring utsatta grupper för att skapa trygghet i de offentliga miljöerna
- Hålla sig informerad om det aktuella läget kring Sandvikens ungdomar genom att befinna sig på ungdomars arenor och vidareförmedla kunskap till övriga samarbetspartners för utformande av gemensamma strategier och utvecklingsområden.
- Initiera och genomföra olika typer av insatser, så som exempelvis hembesök, föräldramöten, föräldrautbildningar, nätverksmöten, riktande insatser för utsatta grupper
- Använda metodik utifrån evidensbaserad praktik med förankring i systemteori

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är socionom, eller har examen från annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Ett krav är att du har flera års erfarenhet av socialt arbete med unga och deras familjer. Meriterande är att ha erfarenhet som nätverksledare, ledare för föräldrautbildningar, barn-/ungdomsgrupper.
Du har erfarenhet av att arbeta systemiskt och mobiliserande med barn, ungdomar och vuxna från olika sammanhang och olika kulturer.

Vidare har du god förmåga att skapa tillit och förtroendefulla relationer med dessa ungdomar och deras föräldrar, likväl som goda samarbetsrelationer med professionella och ideella aktörer.

Som person är Du självständig, strukturerad, driven, flexibel och reflekterande. Du har även mycket god kännedom om socialtjänstens uppdrag samt är välinformerad om övriga samhällssystem så att du på strategisk nivå kan fungera som bollplank för andra professionella, bidra med förslag på konstruktiva insatser samt fungera som brobyggare och länk mellan olika verksamheter i kommunen. Om Du dessutom är prestigelös och har glimten i ögat så tror vi Du kommer att trivas mycket bra hos oss.

För tjänsten som fältsamordnare måste du trivas med att arbeta uppsökande i ungdomsmiljöer.

Tjänsten är företrädesvis förlagd till dagtid men tjänstgöring på obekväma arbetstider utifrån verksamhetens behov ingår, vilket motsvarar ca två kvällar i veckan och ibland helg.

Stor vikt vid kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav.
Högskoleutbildning är ett krav.
Erfarenhet av socialt arbete ett krav.

Anställningens omfattning

Tillträde maj 2019 eller enligt överenskommelse.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   13-19

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Hos oss på Individ- och familjeomsorgen i Sandvikens kommun har Du goda möjligheter till kompetensutveckling och Du är aktivt med i utvecklingen av verksamheten i enlighet med vårt uppdrag. Vi arbetar med ett nära ledarskap och har regelbunden handledning i grupp.

PERSONALFÖRMÅNER
Sandvikens kommun erbjuder ett flertal personalförmåner. Inom många av våra yrkeskategorier erbjuds semesterväxling och årsarbetstid. Du kan även utöva friskvård till förmånligt pris och delta i hälsofrämjande aktiviteter som gör att vi mår bra till kropp och själ. Pulsen är vår personal- och fritidsförening som vi är mycket stolta över, som erbjuder många aktiviteter och dessutom är en av Sveriges bästa personalföreningar.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sandvikens kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Aditro recruit/Offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.