Avdelningschef gata och park

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Askersunds kommun vill erbjuda dig som medarbetare ett meningsfullt arbete med goda villkor. Du bidrar med delaktighet i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbetsplatsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang!

Tekniska förvaltningen genomför en organisationsöversyn där Gata-parkavdelningen är nybildad och kommer att utgöra en av tre avdelningar. Övriga två avdelningar är Serviceavdelningen med ansvar för måltid, städ och servicevaktmästare och den nyformade VA-avdelningen med ansvar för försörjning av dricksvatten och renat avloppsvatten.

Gatu-parkchef kommer att ingå tillsammans med övriga avdelningschefer i förvaltningens ledningsgrupp. I och med att organisationen av förvaltningen och avdelningen är ny kommer du vara ytterst delaktig i att forma våra gemensamma arbetssätt och visioner.

Arbetsuppgifter

Gata - parkavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av kommunens gator, vägar, park- och naturområden, allmänna platser, idrotts- och friluftsanläggningar, skog m.m så att de är platser som är attraktiva och värdeskapande för kommuninvånare, företagare och besökare.

Avdelningen är även kommunens utförare av anläggnings- och exploateringsprojekt som till viss del utförs i egen regi men även i samarbete med upphandlade entreprenörer.

Ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare utveckla och effektivisera verksamheten så den med tillgängliga resurser och med arbetsmiljö och hållbarhet i fokus kan skapa än mer värde för kommuninvånare, företagare och besökare.

I det dagliga arbetet finns ca 11 kompetenta medarbetare för vilka du har personal- och arbetsmiljöansvar för. Du har även ekonomiansvar och företräder verksamheten i dialog med politiker, kommuninvånare, media, externa myndigheter och företagare.

Kvalifikationer

För att du ska ha goda förutsättningar att lyckas i uppdraget bedömer vi att du, utöver en akademisk utbildning inom området, alternativt likvärdig utbildning kombinerat med mångårig praktisk erfarenhet, behöver ha goda erfarenheter av:

• infrastrukturfrågor
• att leda personal
• genomförande av exploateringsprojekt
• att upphandla och samarbeta med externa entreprenörer
• ekonomisk planering och uppföljning

Vi ser gärna att du även har erfarenhet från offentlig verksamhet.

Askersunds kommun är en liten kommun där vi behöver samarbeta för att kunna erbjuda kommuninvånarna god service. Det är därför viktigt att du som person kan se helhet och hur du och din verksamhet kan bidra. Ditt ledarskap behöver präglas av tillit och du behöver även ha förmåga att vara delaktig i individens utveckling så att var och en kan bidra utifrån sina förutsättningar och verksamhetens behov.

Utöver detta har du även sinne för ordning och reda, en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt en god kommunikationsförmåga.

Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.

Körkort B är ett krav, tillgång till egen bil är önskvärt.

Vi ser gärna att våra medarbetare speglar samhällets mångfald.

Anställningens omfattning

Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse och under förutsättning att nödvändiga beslut inom organisationen tas.
Tillsvidare.

Ansökan

Referensnummer:   Tek 02-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Observera! Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Askersunds kommun, och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Vi väljer själva var och hur vi annonserar!