Samordnare brottsförebyggande arbete, vikariat

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen - en modern kunskapsmyndighet

Länsstyrelsen i Västerbottens län är regeringens företrädare och därmed en samlande kraft i länet. "Vi gör hållbar utveckling möjlig i hela länet", lyder vår vision. Vi arbetar för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling och ett starkt näringsliv. Länsstyrelsen fungerar som länken mellan den nationella, regionala och lokala nivån och verkar i denna roll för att nationella mål får genomslag i länet och att olika samhällsintressen samordnas. En stor del av våra uppdrag utför vi i nära samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare.

Allt vårt arbete genomsyras av den statliga värdegrunden och dess sex grundläggande principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. Vårt arbets- och förhållningssätt har dessutom tre ytterligare kännetecken som är vägledande för hur våra medarbetare förväntas ta sig an sitt uppdrag: vi ska vara samarbetsinriktade, lärande och kollegiala.

Länsstyrelsen eftersträvar att vara en modern och attraktiv arbetsgivare där det ska vara möjligt att kombinera kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter med en livssituation i balans. Vi vill därför utöver din lön kunna erbjuda dig bra förmåner och villkor. Vi har en flexibel syn på arbete, och ger långtgående möjligheter - där verksamheten tillåter - att kombinera arbete på kontoret med distansarbete. Länsstyrelsen har för närvarande ca 300 medarbetare och landshövdingen är myndighetschef.

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen söker vikarierande samordnare för det brottsförebyggande arbetet till verksamhetsområdet social hållbarhet på samhällsutvecklingsenheten.

De 17 medarbetarna inom verksamhetsområdet social hållbarhet arbetar för att främja människors hälsa, sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Våra verktyg för att bidra till detta är samordning, utveckling, rådgivning och tillsyn. Vi har exempelvis uppdrag som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, integration och brottsförebyggande arbete. Vårt arbete är främst av främjande karaktär vilket innebär att stödja andra aktörer i deras arbete.

I uppdraget som samordnare för det brottsförebyggande arbetet ingår att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbete med utgångspunkt i lokala och regionala läges- och problembilder. Det handlar om att stödja lokala och regionala aktörer genom att sprida kunskapsunderlag och metoder men också om att ta initiativ till och stärka samverkan mellan olika aktörer. I arbetet ingår även att delta och anordna forum för dialog och erfarenhetsutbyte, samt att stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området. Arbetet ska ske i nära samverkan medövriga uppdrag inom verksamhetsområdet. Som anställd kan du komma att tilldelas arbetsuppgifter inom andra uppdrag i verksamhetsområdet Social hållbarhet.

Viss handläggning av ärenden kan förekomma. Samordnaren ska även representera länsstyrelsen i nationella och regionala nätverk samt följa upp arbetet i länet.

Kvalifikationer

Krav:
Du har akademisk utbildning inom kriminologi, sociologi, statsvetenskap, socialt arbete, polisutbildningen eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete med brottsförebyggande frågor.
Du har erfarenhet av att arbeta inom kommun, region eller statlig myndighet.
Du har erfarenhet av att driva och leda processer och av att stödja samverkan mellan olika aktörer.
Som person är du lyhörd och utåtriktad. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta internt och externt samt att skapa och förvalta kontakter.
Du är van vid strategiskt arbete, du är strukturerad och har en analytisk förmåga, vilket innebär att du är duktig på att organisera och följa upp arbetet liksom resultaten i verksamheten utifrån mål och med helhetssyn samt kan driva ditt eget arbete framåt.
Du har en god kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift.
Du har körkort för personbil då det förekommer bilresor inom länet.

Det är meriterande om du har
• arbetat regionalt med samverkan och utveckling av brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor
• kunskap om sociala hållbarhetsfrågor och mäns våld mot kvinnor
• erfarenhet att hantera och vana av att arbeta med statistik och forskningsunderlag
• erfarenhet av att arrangera och genomföra utbildningar och nätverksträffar
• erfarenhet av att ha jobbat utifrån ett kunskaps- och problembaserat arbetssätt
• erfarenhet av att arbeta med kommunöverskridande insatser
• erfarenhet av att i någon form arbetat med lägesbilder, medborgardialoger, medborgarlöften, orsaksanalys, handlingsplaner och uppföljning .

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning

Tillträde:   2022-02-01

Tidsbegränsad till: 2022-12-31

Vikariat
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   112-11084-2021

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.