Barnskötare med erfarenhet till Trollskogen 2

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Trollskogen 2, en möjligheternas förskola som ligger nära naturen och med bra bussförbindelse.

För oss är det kollegiala lärandet centralt, och vi har en utarbetad struktur där förskollärare och barnskötare regelbundet får mötas för att reflektera tillsammans över verksamheten och de lärprocesser som pågår. Enheten har en pedagogisk utvecklingsledare som tillsammans med förskolechefen driver utvecklingsarbetet i olika forum. Under läsåret har vi fyra utvecklingsdagar då alla pedagoger får fortbildning samt tid för planering och praktiskt arbete. Pedagogisk utvecklingstid har du såväl tillsammans med dina kollegor i arbetslaget som enskilt.

På förskolan har vi föreläsningar och pedagogiska nätverksträffar där det finns utrymme för nytt lärande, diskussioner och reflektioner.

Som pedagog har man tillgång till egen lärplatta för att kunna reflektera, analysera och dokumentera smidigt.

Förskolan har en rektor och en biträdande rektor som båda är närvarande i verksamheten.

Enheten har analysdokument, verksamhetsdokumentation kring den pedagogiska verksamheten som ger bra underlag av avdelningsarbetet och ett stöd i att få fatt i hur de ska gå vidare med arbetet med barnen. Vi använder oss av verktyget UNIKUM vilket är en merit om du har erfarenhet av. Rektor ger kontinuerliga återkopplingar i de dokumentt pedagogerna skriver i.

Enheten har tieto education som stöd vad gäller närvaro, barnschema och information kring barn och vårdnadshavare för att underlätta det administrativa arbete.

Vi är stolta över att våra förskolor ingår i ett partnerområde som ger oss möjlighet att få färska vetenskapliga tankar från högskolan Dalarna där vi tar emot blivande förskollärare och detta ger oss möjlighet att få färska vetenskapliga tankar från högskolan Dalarna.

Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vi söker DIG som vill vara en del i detta och ingå i ett arbetslag hos oss.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter

Du ska tillsammans med ditt arbetslag driva förskolan framåt när det gäller barns trygghet, välbefinnande, utveckling och lekfullt lärande. En person som för stunden finns tillsammans med barnen men alltid har en medveten tanke kring vad syftet är med det du och barnen gör just nu.

Du kommer vara aktiv och leda samlingar, arbeta med barn i mindre grupp och i helgrupp utifrån avdelningens mål som kontinuerligt följs upp och reflekteras kring. Det krävs att du har ledaregenskaper där du ensam kan leda en grupp på förskolan med ledning och stöd av kollegor.

Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift då samtal med vårdnadshavare ingår och upprättande av dokumentation och pedagogiska dokument främst i verktyget unikum. Vi arbetar mycket med digitala verktyg så det är en förutsättning att du är bekväm med det arbetssättet. Alla pedagoger har tillgång till en egen lärplatta för att underlätta detta arbetet.

Vi jobbar just nu fram en 5 årig språkstrategi för att utbilda medarbetare och stötta barnen i deras flerspråkighet.

Vi arbetar både med bilder och TAKK, har du erfarenhet av detta så är det meriterande.

Vi har tillgång till specialpedagog och pedagogiska utvecklare.

Vill du bli en av oss.? Vill du jobba med målen i fokus och läroplanen som grund?
Är du :
lyhörd
tydlig
har överblick
är självständig i ditt arbete som ledare?

Slutligen, känner du att det är en fördel att ha en närvarande rektor som är ute i verksamheten och delaktig och en biträdande rektor som ger stöd och handledning vid behov- SÖK då tjänst hos oss.

Kvalifikationer

Vi söker nu en utbildad barnskötare med minst tre års erfarenhet som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med kompetenta barn och kollegor!
Vi söker dig som:
- Bemöter barn, föräldrar och medarbetare respektfullt och jobbar utifrån Borlänge kommuns värdegrund.
-Vill medverka till att driva normkritisk utveckling på förskolan
-Värdesätter kunskap och goda resultat
-Vill vara med att skapa och utveckla en förskola där barns lärande och utveckling står i fokus
-Vill medverka till en förskola som ligger i framkant när det gäller förskolepedagogik kan analysera, utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll i relation till barns lärande

Som person är du driven, positiv och öppen. Du är trygg i din ledarroll och har lätt för att samarbeta, med barn likväl som vuxna. Engagerad, glad och utvecklingsorienterad är ord som kännetecknar dig. Du möter våra familjer med största respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättandet av tjänsten.

Om du har annat modersmål än svenska krävs att du har en svenska B-utbildning och kan uttrycka dig grammatiskt riktigt.
The formal requirements to master Swedish language is required.
That means that you must have succesfully performed in Swedish language B.

Anställningens omfattning

Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Referensnummer:   A1018018

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Övrigt

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.