Chef till sektionen för medlemsservice

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Hos oss finns möjligheter för dig som vill förändra, förnya och förbättra.

Avdelningen för kommunikation ansvarar för att driva opinion kring viktiga frågor som rör kommuner och regioners verksamhet samt att bidra till utveckling av välfärdens verksamheter hos våra medlemmar. SKR:s kommunikationsavdelning arbetar med stöd och rådgivning till hela SKR. Avdelningen är organiserad i fyra sektioner och består av drygt 65 medarbetare. Vi har en bred verksamhet som bland annat består av intern och extern kommunikation, SKR:s kontaktcenter och evenemangsverksamhet. Alla verksamheter inom kommunikationsavdelningen är kuggar i kommunikationsprocessen för ett gott resultat. Vi sätter teamarbete framför organisatoriska gränser både för att nå resultat och för en god arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en sektionschef till sektionen för medlemsservice. Sektionen står precis inför en förändring där verksamhetsområdena kontaktcenter, evenemangsverksamhet och ärendehantering sätts samman. Detta som en del av en justerad organisation inom kommunikationsavdelningen. Sektionen kommer att bestå av drygt 20 medarbetare.

Kontaktcenter ansvarar för att ta emot och hantera inkommande förfrågningar till SKR. Evenemangsverksamheten ansvarar för hanteringen av SKR:s medlemserbjudande gällande utbildningar och konferenser. Ärendehantering och registratur ansvarar för att inkommande ärenden och handlingar tas om hand på rätt sätt. Inom vart och ett av verksamhetsområdena sker ständig utveckling, både i form av ökad samverkan och nya arbetsprocesser, men också utveckling av de system som stödjer arbetet.

Sektionens uppdrag är till sin natur mycket sammanflätat med andra verksamheter. Ett gott teamarbete, både inom avdelningen, inom SKR och med våra medlemmar är avgörande för att nå resultat och bidra till SKR:s mål och uppdrag.

Som sektionschef är du medarbetarnas närmaste chef. I det operativa arbetet har du stöd av två samordnare. Du har budgetansvar för de verksamheter som ingår i sektionen. Du ingår i kommunikationsavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till kommunikationsdirektören.

Kvalifikationer

Vi söker dig som drivs av ett nära ledarskap och har ett coachande förhållningssätt. Du är utvecklingsorienterad och prestigelös. Du värdesätter gott samarbete och bemötande. Du ser vikten av att arbeta integrerat i kommunikationsprocessen och att leda sektionens verksamhet som en del i hela kedjan för avdelningens framgång och resultat.

Du är idag chef för kundnära verksamhet; ett kontaktcenter, callcenter eller för evenemangsverksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kommun, region eller annan samhällsnära verksamhet. Du har akademisk utbildning inom relevant område, minst tre års chefserfarenhet och en dokumenterat god ledarförmåga.

Sektionen arbetar dagligen i en rad olika verksamhetssystem. Vi ser därför att du är bekant med kravställning, driftansvar och integration mellan olika system för att via teknisk utveckling skapa bra förutsättningar för god medlemsservice till kommuner och regioner.

Vi kommer att lägga stor vikt, i rekryteringen, vid personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillträde efter överenskommelse

Ansökan

Referensnummer:   C96015

Gör ansökan