Vi söker en processledare för projektet "Nära vård i Lekebergs kommun"

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Unga, expansiva Lekeberg är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. Vi tar tillvara på tillväxten genom ständig utveckling och förnyelse inom alla områden. Mångfald, integration och jämställdhet är något som vi strävar emot i alla beslut.
Lekebergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.

Vår vision är trygghet och nytänkande, naturligt nära.

Lekebergs kommun består bl.a. av centralorten Fjugesta och tätorterna Mullhyttan och Hidinge/Lanna. Med korta avstånd, goda kommunikationer och kommunens strategiska placering är det enkelt att ta del av både landsbygd och stad. Här finns attraktivt boende, ett rikt kultur- och fritidsliv och ett bra företagsklimat.

Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar. Vill du vara med på resan?

Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se


Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Vi söker nu en processledare på 100% inom ramen för god och nära vård till Lekebergs kommun. Omställning till en nära vård är en förändring till en mer personcentrerad vård och ett mer personcentrerat förhållningssätt. Det innebär också att få sin vård så nära hemmet som möjligt, från vård på sjukhus till att få vård med hemmet som bas. Omställningen innebär många förändringar i kultur, organisering och arbetssätt, men det ställer även krav på att arbeta systematiskt genom att följa upp vården samt få till strukturer och processer för lokal samverkan mellan huvudmän på primärvårdsnivå. Din roll innebär att arbeta med omställningen till en nära vård på den lokala samverkansnivån. Genom att vara motorn i omställningen till en nära vård lokalt, bidrar du till att stärka både interna och externa strukturer och processer. Syftet med uppdraget är att skapa en ökad kompetens och samsyn kring vad en förflyttning mot nära vård innebär i en kommunal kontext samt att skapa och utveckla strukturer för långsiktig kompetensförsörjning av vårdens medarbetare.

Arbetsuppgifter

• Du kommer att vara kommunens kontaktperson mot Välfärd och folkhälsa; Regional utveckling; Region Örebro län
• Ditt uppdrag är att hålla ihop, samordna och stödja det lokala arbetet i omställningen till en nära vård
• Du samordnar, stödjer och skapar arenor för lokal samverkan mellan de båda huvudmännen, kommun och region
• Du ska identifiera interna och externa behov och problem i den lokala samverkansnivån, där behov finns av förstärkning och insatser för att klara omställningen till en nära vård
• Du ska utifrån identifierade behov och utmaningar formulera aktiviteter och stödja dessa genom lösningsfokuserat arbete
• Du ska dokumentera identifierade behov och utmaningar , aktiviteter och genomförande i en aktivitetsplan som sedan används lokalt och rapporteras tillbaka till Välfärd och folkhälsa.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har god vana och kompetens kring utvecklingsarbete. Du har en högskoleutbildning och yrkeserfarenheter inom området kommunal och/eller regional hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och projektledning är meriterande.
Ditt nuvarande yrke kan exempelvis vara sjuksköterska, arbetsterapeut, folkhälsovetare mm.
För att passa för uppdraget behöver du vara en utåtriktad person som har lätt för att skapa kontakt med olika aktörer såväl internt som externt. Du är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, utifrån ett helhetsperspektiv. Du är analytisk och noggrann samt anpassar utredningar så att teoretiska perspektiv och resonemang kan omsättas i praktisk handling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
God datorvana och goda kunskaper i svenska språket är ett krav.
Tjänsten är en projektanställning och förväntas pågå under perioden hösten 2021 till 31 december 2022.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad till: 2022-12-30

Hösten 2021, enligt överenskommelse.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   A1037273

Gör ansökan

Övrigt

Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan.
Vi kommer att utföra intervjuer fortlöpande.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.