Handläggare Alkohol- och tobakstillsyn

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din spetskunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i den östgötska vardagen. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillhöra enheten för social hållbarhet som verkar för att de nationella målen för folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter ska få genomslag i länet. Våra uppdrag hanterar bland annat förebyggande arbete mot alkohol-, narkotika-, doping och tobak, alkohol och tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, tidiga insatser under asyltiden, mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, jämställdhet, våld i nära relationer, människohandel och prostitution, hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga rättigheter, funktionshinder, nationella minoriteter, utsatta EU-medborgare, personligt ombud samt föräldraskapsstöd.

Dina arbetsuppgifter blir att genom tillsyn säkerställa att kommunerna följer de regler och bestämmelser som följer av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Du kommer att genomföra verksamhetstillsyn enligt beslutad tillsynsplan samt följa och granska de beslut som fattas i kommunerna. En del av arbetet är att handlägga ärenden och skriva utkast till beslut. I arbetet ingår även att ge råd och stöd till kommunerna genom utbildningsinsatser, nätverksträffar samt muntlig och skriftlig information. I uppdraget ingår även att delta i länsstyrelsernas nationella nätverksträffar. Du kommer att samverka i tvärsektoriella arbetsgrupper inom enheten för social hållbarhet och Länsstyrelsen Östergötland. Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet innebär resor inom länet.

Kvalifikationer

Vi vill att du har akademisk utbildning, gärna med inriktning mot samhällsvetenskap, folkhälsa, juridik eller annan relevant inriktning. Du är meriterande med erfarenhet av tillsynsarbete. Vi ser gärna att du har god kunskap om offentlig förvaltning samt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Du är en van systemanvändare och kan Officepaketet.

Som person är du prestigelös, förtroendeingivande med hög integritet. Du har lätt för att bygga nätverk. Ditt arbetssätt kännetecknas av att du är strukturerad, drivande och att du har förmågan att prioritera och hitta balansen mellan att leverera god kvalitet och att hålla tidsplaner. Genom ditt positiva förhållningssätt och din flexibilitet bidrar du både till en god arbetsmiljö och att arbetsgruppen når sina mål. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.
6 månader eller längre. Anställningen är ett vikariat fram till december 2021.

Ansökan

Referensnummer:   21178

Gör ansökan

Övrigt

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.