Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Generell information

Övrigt

Spara som favorit

Om arbetsplatsen

Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?

Välkommen till Åstorp Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.

Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.

Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.

Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.

Kommunens vision Åstorp Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar! är viktig för socialförvaltningen och är tongivande för den kultur som förvaltningen implementerar.
Som stöd för vårt värdegrundsarbete använder vi kommunens ledord: mod, engagemang, kvalitet, tydlighet och lyhördhet.

Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för att invånaren i Åstorp får det stöd och den hjälp den behöver, för att kunna leva ett självständigt liv, med uppdrag att ge människor stöd till förbättrade livsvillkor och ett självständigt liv.

Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar; verksamhet för individ & familj, verksamhet för stöd & trygghet samt verksamhet för vård & omsorg. Vi har påbörjat en förbättringsresa som spänner över tre stora områden (kultur, struktur och ledarskap/medarbetarskap) med syfte att höja kvaliteten inom samtliga verksamheter och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska kommer efter åtta år att ta sig an nya utmaningar.

Nu söker vi en MAS som vill vara med på förbättringsresan inom socialförvaltningen!

Arbetsuppgifter

Att arbeta i socialförvaltningen innebär att du är en del i en större helhet, du kommer att bli viktig i den förbättringsresa och omställningsarbete som förvaltningen är inne i. Förbättringsresan för MAS innefattar att stödja verksamheten med struktur och systematik avseende patientsäkerhet samt att vara kulturbärare av det tillitsbaserade arbetssättet. Omställningsarbetet i förvaltningen innebär för MAS att vara en central roll i processen att ställa om till en personcentrerad god och nära vård. MAS är, tillsammans med verksamhetschef och enhetschef för den kommunala primärvården, ansvarig för kommunens patientsäkerhetsarbete. MAS ingår i en grupp bestående av två andra kvalitetsutvecklare, som samtliga rapporterar till förvaltningschef. MAS skriver fram beslutsunderlag och rapporter till nämnd på uppdrag från förvaltningschef.

Inom ramen för patientsäkerheten ingår det i rollen att upprätta rutiner och styrdokument för verksamheten. MAS ska genomföra verksamhetsuppföljningar, kvalitetsuppföljningar, följa upp avtal med eventuella externa aktörer, utreda och anmäla enligt lex Maria, utreda och anmäla klagomål från patientnämnden, sammanställa patientsäkerhetsberättelse och ingå i MAS/MAR-nätverk inom Familjen Helsingborg. MAS-funktionens uppdrag beskrivs i allt väsentligt i §6 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80).

Organisationen är ung och ett viktigt arbete för MAS kommer att vara att rådgöra och stödja medarbetare och chefer i verksamheten. MAS kommer att arbeta nära den dagliga driften för att implementera rutiner, riktlinjer och arbetssätt.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Vi är en driven förvaltningsledningsgrupp med stort engagemang för dem vi är till för. Vi fördelar ansvar och ger stort handlingsutrymme att lösa uppgiften. Vi sätter stort värde på eget initiativtagande och vilja att leverera för invånaren. Arbetsplatsen har tobaksfri arbetsmiljö. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag och har tillgång till Benify. Administrativa roller kan arbeta hemifrån två dagar i veckan om verksamheten tillåter det.


Kvalifikationer

MAS är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet av kommunal primärvård. Det är meriterande om du har en specialistutbildning såsom distriktssköterska, vård av äldre eller palliativ vård. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av MAS-uppdrag. Du har goda kunskaper i de regelverk som styr hälso- och sjukvårdsuppdraget. Det är meriterande om du har goda kunskaper om kommunal rehabverksamhet.
Du har god administrativ förmåga och god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du har en god förmåga att analysera resultat och att sätta olika resultat i relation till varandra för att skapa helhetsbilder av kvalitetsnivån i verksamheten.

Du är framåtlutad, engagerad, handlingskraftig, intresserad av och framgångsrik i samarbete och samverkan och du kan leda dig själv.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   A1259272

Gör ansökan

Övrigt

För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Arbetsprov och personlighetstest kan komma att användas i rekryteringsprocessen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande.